Cántichs/Jo só filla de María

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaJO SÓ FILLA DE MARÍA


 Jo no sé cansons profanes
 que á Maria fan plorar,
 mes cansons son cristianes,
 fins al cel les vull cantar.
 Canta, canta, llengua mia:
 Jo só filla de María.

 Los plahers de aquesta vida
 en vas d' or me donan fel,
 mes la Verge me convida
 ab plahers que son del cel.
 Per aixó dich nit y dia:
 Jo só filla de María.

 Si 'l dimoni 'm para llassos,
 jo altres llassos cercaré;
 ¡oh Maria, en vostres brassos
 quant serà que hi dormiré!

 Tot dient com qui somia:
 Jo só filla de María.
 
 Si ab vestits y riques joyes
 me temptás la vanitat,
 que encamina tantes noyes
 al abisme del pecat,
 mes modesta 'm vestiria:
 Jo só filla de María.

 Si 'l vestit de la puresa
 me volgués robar algú,
 vestidura als Angels presa
 que ángel torna á qui la dú:
 so cristiana, li diria:
 Jo só filla de María.

 Si les penes m' afligeixen,
 si 'm combaten les passions,
 si del mar les ones creixen
 no anirá ma barca á fons ;
 una Estrella al port me guia:
 Jo só filla de María.

 Lo despreci ó la pobresa
 ja no 'm deixa 'i cor tant trist,
 mos honors y ma riquesa
 son l' amor de Jesucrist.
 ¡Oh! sa Mare es Mare mia:
 Jo só filla de María.


 Si la enveja 'm fa la guerra,
 si la ira 'm fa cruel,
 si les coses de la terra
 fan que oblide les del cel,
 en la Verge 'l cor confia
 Jo só filla de María.

 Quant la mort que vides talla
 per la gloria ó per 1' infern,
 vinga á darme 'l colp de dalla,
 segadora del Etern,
 li diré ab gran alegria:
 Jo só filla de María.

 Quant ja sia freda y morta,
 y del cel lo esperit mèu
 trucarà à la blava porta,
 ¿Qui ets tu? li dirà Dèu;
 respondrà l' ànima mia:
 Jo só filla de María.