Carta de Jaume III de Mallorca a Pere el Cerimoniós (20-06-1342)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Carta a Pere el Cerimoniós (20-06-1342)
Jaume III de Mallorca
Aquesta carta fou resposta per Pere el Cerimoniós amb una altra carta el 2 de juliol del mateix any.
 Baixa


Post hec die veneris IIII kalendas julii anno predicto dictus dominatus Rex Aragonum recepit quandam literam sigillatam sigillo dicti Regis Majorice ut prima facie apparebat quam idem dominus Rex Aragonum mandavit inseri in presenti processu cujus litere suprascriptio sequitur in hunc modum.

Al molt alt e excellent Princep lo Senyor Rey Darago son car e reverent frare.

Tenor autem ipsius litere sequitur sub hac forma.

Car e molt reverent frare e molt alt e excellent Princep e Senyor. Ab gran desplaser e majorment puys que so vengut de França e entes que vos sots molt de mi agreviat e com entena que axo sia per diverses coses que de mi vos son donades a entendre prech vos carament que vos vullats venir a Barchinona per veser vos ab mi car ayso sera gran consolacio a mi per so que vos siats per mi enformat de so que falsament fal vostra gracia vos es donat a entendre e que de les altres coses nos avingam ensemps axi co aytals persones e qui per tantes maneres son tengudes se deuen avenir e jatsesia que de vostra amor e leyaltat jo me confiu. Placiaus que per moltes paraules que hom men diu quem fassatz letra be bastan e complida de seguretat anan a vos e estan ab vos e retornan de vos em fasatz per lo portador de la present saber lo jorn que volrets que a Barchinona ab vos sia. Lo Sant Esperit sia guarda de vos. Escrita de ma ma lo XX jorn de juny lany MCCCXLII a Perpenya.

De part vostre frare lo Rey de Malorques.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)