Decret 50/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Callosa d'en Sarrià

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 50/1985, de 29 d’abril, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Callosa d’En Sarrià.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 250, el 9 de maig de 1985
 Baixa


L’Ajuntament de Callosa de Ensarrià (Alacant), en sessió celebrada el dia 7 de desembre de 1984, acordà de sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de Sallosa d’En Sarrià.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en valencià la grafia de Callosa d’En Sarrià.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Callosa de Ensarrià per a l’alteració de la denominació actual per la de Callosa d’En Sarrià, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 29 d’abril de 1985,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Callosa d’Ensarrià es denominarà de Callosa d’En Sarrià. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públics, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 29 d’abril de 1985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 50/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Callosa d’en Sarrià.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)