Jo Lleonart Oliver

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Jo Lleonart Oliver
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre.
 Baixa

Descripció[modifica]

Jo Lleonart Oliver... és una llibreta de vuit fulls de mida 11 x 16 cm. Els fulls 1-2 i 3-4 encara es troben sense tallar.

De la llibreta, tan sols les pàgines 5, 8, 9 i 11 estan escrites.

Les pàgines de la transcripció coincideixen amb les de la llibreta, i també les línies de cada pàgina.


Transcripció del text[modifica]

Pàgina 5
Jo Lleonart Oliver Clavari delo
añy 1773 herebut de Barnat Sarve-
ra 2 L 9 s 2 y son par el tall Gl y
visindari y tall ordinari y pagades
par conta de Juana Amangual
semara fet vuy als 17 Abril de
1774 dich ................................ 2 L 9 s 2

Jo Gabriel Amangual Clavari he rebut de
Barnat Servera 3 L 5 s 1 y son 2 L 10 s per el
tall Gl de 1774 y 15 s 1 per el visindari
de los bens de Juane Amangual se mare
vuy als 15 Agost 1774 dich ............... 3 L 5 s 1

Jo Gabriel Amangual Clavari he rebut
de Barnat Servere 2 L 8 s 11 y son per
el tall Gl y visindari de 1775 y le talla
Gl de 1774 del conte de sa Mare
vuy als 28 dbre 1775 dich ................ 2 L 8 s 11

Pàgina 8
Jo bax firmat tench rebut de
barnat servere y paga per se
mare una lliure sis sous y 8
diner y son per la talle Gl y vi-
sindari del añy present al 1
juliol 1776 .... dich .................... 1 L 6 s 8

Bartomeu Mulet Regidor

Jo Damia Ribes Clri herebut
de Barnat Servera per le
talle Gl y visindari del contes
de Juan Servera 3 L 13 s 4
vui als 22 juriol 1777
dich ..................................... 3 L 13 s 4

Jo Gabriel Amangual Clavari he
rebut de Barnat Servere 4 L 13 s 4 y
son per el tall Gl y visindari de
lo añy present vuy als 28 Agost 1779
dich ..................................... 4 L 3 s 4

Pàgina 9
Jo Gabriel Amangual Clavari he
rebut de Barnat Servere 3 L 15 s 8 y
son per el tall Gl y visindari de
lo corrent vuy als 21 sbre 1781
dich ..................................... 3 L 15 s 8

Als 16 Janer he rebut de
Gabl Servera per contades
del Rd Andreu Servera Prenen
per talla Gl y Viri del
conte de Juan Servera
per lo añy 1791 son 3 L 15 s
Ribas Clavari
Als 2 Janer 1792 paga el Rd
Andreu Pre per la talla Gl
de 1792 son .............................. 2 L 1 s 8
Ribas Clavari

Pàgina 11
Als 2 sbra 1793 he ra
but par talla y vri
de Red sr Andreu
Sarvera par conte
de Antunine Barrera
par dit añy son 6 s 2
Gm Sastra Clavari.


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)