L'ome pel món no munta·n gran valer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'ome pel món no munta·n gran valer pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

L'ome pel món no munta·n gran valer
sens haver béns, bondat, linatge gran,
mas la del mig val més que lo restan
e no val molt sens les altres haver;
per ella·s fan les dues molt prear,
car poder val tant com és ministrat,
linatge val aytant com és honrat:
la valor d'om ho fa tot graduar.

Mas no serà l'om sabent de sonar
si·n algun temps no sona esturment,
car per voler sonar, lo nom no·s pren,
mas l'esturment sonant, bé acordar;
tot enaxí aquell qui dins si val,
pobre de béns e d'avillat linatge,
no té·ls areus per mostrar gran coratge
en la virtut que·s nomena moral.

Són e seran molts d'un altre cabal:
havents molts béns e d'alta sanc favor,
e valent poch han la part no mellor,
car, sens l'om bo, quant pot haver és mal;
e moltes veus ha'n la colpa natura,
car fóra bo tal que valer no sab:
negun saber no pot viur·en llur cap;
sens colpa llur, de valler han fretura.

Entre·ls estrems al mig virtut atura,
molt greu d'obrar y entre pochs conegut;
per ell saber no·s hom per bo tengut
mas fets hobrant forans, dins tal mesura.
Aytant és larch l'om mensy de fer larguesa
com és escàs si no fall en despendre:
vicis, virtuts per actes s'an a pendre;
aprés lo fet és llur potença presa.

No conqueran virtuts per gran abtesa,
no les hauran poetes per llur art:
han-les aquells metents vicis a part,
obrant virtut per amor de bonesa,
res no duptant viciosa vergonya
mas solament amant virtuós preu;
e l'ome pech en aquest banch no seu,
e qui n'és luny lo gran delit se lonya.

Tornada

Lir entre carts, tostemps faré ma ponya
que la dolor jamés de mi·s partesqua,
e no penseu que mon cas enferesqua,
car major dan mereix ma gran vergonya.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data