Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon/Text 9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


[1]
[Sense data. Edicions: MANUNTA 1988-1991, II, 229-231; ARMANGUÉ 1990c, 131-132 (estrofes I-V). Els goigs que transcrivim a continuació ens han arribat copiats, fragmentàriament, en dos manuscrits. Al primer (A), evidentment incomplet, poden llegir-s'hi les cobles I-VI, després de les quals segueixen tres versos que s'interrompen bruscament; i les cobles VII-IX, també incompletes, escrites però a rengló seguit. El segon manuscrit (B) copia en canvi les tres primeres cobles d'A, sense cap correcció, i només se'n diferencia en dues lectures, que nosaltres també recollim]


[La] ciutat d'Algher implora de Jesús Sacramentat sa clemència en las presents necesitats, espessialment de la pluja


IOh, Jesús Sacramentat,
Déu y home verdader!
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.4
 
IISenyor, la vostra clemènçia
és la que totts implorem,
benquè no la merexiem
per la nostra maldicència, 8
pués la vostra omnipotència
supera·l nostre pecat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.12
 
III Sem, és ver, grans pecadors
y sempre més ostinats,
pués quant més de Vós amats
sem estats tant més traydors 16
y sol demanem favors
quand sem en necessitat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.20
 
IVConfessem lo nostre error
y proponem d'emendar-nos.
Toca a Vós lo perdonar-nos,
pués seu de infinito amor. 24

No és la mort del pecador
lo que a Vós vos fa player.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.28
 
V Altro, Senyor, no voleu
que la nostra conversió
y que fassiam reflessió
quant per nós ha fet un Déu,32
quant ha patit en la creu
pel nostre comú rescat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.36
 
VIAh, Senyor! Que confusió
és la nostra en lo present!
Vós, en aquest Sacrament,
que prestem adoració,40
aprés de molt dileció,
al fi ancara aveu mustrat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.44
 
VII L·ingratitut ostinada,
que vos mostrem, gran Senyor,
nos causa maggior horror
de nostra vida passada.48
Protestem que és ja acabada
la nostra infidelitat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.52
 
VIIILas nostras tres confrarias
han ja fet las quaranta oras
y han clamat ab veus sonoras
las llurs penas y agonias.56
De Vós, Senyor, alegrias

espéran ab anzietat.
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.60
 
IXVós, Senyor, estau veyent
com la nostra poblassió
prova senza remissió
contrari cada element, 64
y més que mai al present
[......................]
Mirau ab ulls de pietat
la pobre ciutat d'Algher.68


  1.   TEXT 9
    53. Es tracta de les confraries de la Misericòrdia, de la Santa Creu o de la Mort i del Rosari.
    66. MANUNTA 1988-1991, II, 231, proposa la següent lectura per a aquest vers: "implora de vós pietat".