Lo llibre dels poetas/Guerau de Cabrera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


GUERAU DE CABRERA.
 Cabra juglar,
 non puesch mudar
qu' eu non chan, pos a mi sab bon;
 e volrai dir
 senes mentir,
e contarai de ta faison:
 mal sabs viular
 e pietz chantar
del cap tro en la fenizon,
 non sabs finir,
 al mieu albir,
á tempradura de Breton.
 Mal t' ensegnet

 cel que 't mostret
los datz a menar ni l' arson.
 Non saps balar
 ni trasgitar
a guisa de juglar Guascon.
 Ni sirventesc
 ni balaresc
non t' auc dir e niulla fazon;
 bons estribotz
 non tiers pel potz,
retroencha ni contenson.
 Ja vers novel
 bon d' En Rudel
non cug que 't pas sotz lo guingnon;
 de Markabrun
 ni de negun
ni d' En Anfos ni d' En Eblon.
 Jes gran saber
 non potz aver,
si fors non ieis de ta rejon.
 Pauc as aprés
 que non sabs jes
de la gran jesta de Carlon,
 con en transportz
 per son esfortz
intret en Spaingna abandon,
 de Ronsasvals
 los colps mortals
que fero 'l dotze compaignon,
 com foron mort
 e pres a tort,
trait pel trachor Gonelon

 al amirat
 per gran pechat
et al bon rei Marselion.
 Del Saine cuit
 c' ajas perdut
et oblidat los motz e 'l son.
 Ren non dizetz
 ni non sabetz;
però no i ha meillor chanson.
 E de Rotlan
 Sabs atretan
coma d' aisó que anc non fon.
 Conte d' Arjús
 non sabes plus
ni del reprojer de Marcon
 ni sabs d' Ajolz
 com anet solz
ni de Marchari lo felon;
 ni d' Aufelis
 ni d' Anseís
ni de Guillermes lo baron.
 De Florisen
 non sabs nien
ni de las ganas de Milon;
 del Loerenc
 non sabs co venc


 Ni sabs d' Erec
 com conquistec
l' esparvier for de sa rejon.
 Ni sabs d' Amic
 com si guaric

Ameli, lo sieu compaignon;
 ni de Robert
 ni de Gribert
ni del bon Alvernatz Ugon,
 de Veziá
 non sabs co-s va,
ni de Guondalbon lo Grizon,
 del duc Augier
 ni d' Olivier
ni d' Estout ni de Salomon,
 ni de Loer
 ni de Rainier
ni de Girart de Rossillon,
 ni de Daví,
 ni de Raí,
ni de Berart, ni de Bovon.
 De Constantí
 non sabs que dí,
de Roma ni de Prat Neiron,
 de Gualopin,
 ni de Guarin,
 ni de Sanguin,
ni d' Olitia, ni de Dovon;
 de Guajeta
 ni d' Aigleta
ni de Folcueis ni de Guion;
 ni de Aimar,
 ni de Guasmar,
ni de Faquele, ni d' Orson;
 del orgoillós
 non sabés vos
de Cambrais ni de Bernison;

 ni de Darnais
 non sabés mais
com N' Aimeric en fos lo don.
 Mon-Melian
 vas oblidan
on Carles fon mes en preizon.
 Ja de Mauran
 Om no 't deman
ni de Daurel ni de Beton.
 Jes non saubés
 si m' ajut fes,
del setge que a Troja fon.
 D' Antiochá
 non sab res ja
ni de Milida la faison.
 Ni de Saurel
 non sabs qu' el pel
ni de Valflor, ni de Merlon;
 Ni de Terric
 non sabs, so-t dic.
Ni de Rambaut ni d' En Aimon.
 Ni d' Esimbart
 ni de Sicart
ni de Albaric lo Borguognon;
 ni de Bernart
 ni de Girart
de Viviana ni de Bovon.
 Ni de Jausbert
 non sabés cert
ni de Folquier ni de Guion;
 ni de Guormon
 qui tot lo mon

cuidava conquerre per son;
 ni d' Aguolan
 ni de Captan,
ni del rey Braiman l' esclavon;
 ni del beu rei
 non sabs que 's fei,
d' Alixandre fil Filipon,
 d' Apoloiné
 non sabés re
qu' estors de man de Perizon;
 de Daire ros
 que tan fou pros
qu 's defendel de traizon.
 Ni d' Olivier
 non sabs chantier,
ni de Verdun ni de Vosprezon
 Ni de Cardueill,
 ni de Marcueill,
ni d' Aimol, ni de Guion;
 ni sols d' Itis,
 ni de Biblís
ni de Caumús nuilla faisson;
 de Piramús
 qui for los murs
Sofri, per Tibes possiou;
 ni de París,
 ni de Florís
ni de Bell' Aia d' Avignon;
 Del Formanés
 ni del Danés
ni d' Antelmen, ni de Frizon;
 de Rainoal

 ab lo tival
non sabs ren, ni del gran baston,
 ni de Marcueill
 con perdet l' oill
á la porta d' un aguillon,
 ni de Bramar
 non sabs chantar,
de l' auca ni d' En Auruzon;
 ni del vilan
 ni de Tristan
c' amaba Icent a lairon,
 ni de Gualvaing
 qui ses compaing
fazia tanta venaison,
 ni d' Aldaer
 ni de Rainer
ni d' Eranberg ab lo furguon;
 ni de Rainier
 ni de Folquier
ni del bon vassall Aubion;
 de Lionás
 ja non sabrás
ni de Tebas ni de Caton
 de Nersisec
 d' Arumalec
ni de Calcan lo rei felon,
 de Fideús
 ni de Formús
que sofrí tanta passion,
 del cavalier
 ni del liurer
que sus en la garda mort fon;

 ni de Riqueut
 ni de Mareut
ni d' Arselot la contençon.
 No saps upar
 mot guariar
en glieiza ni dedinz maizon.
 Va, Cabra boc,
 quar be 't conec
qui te envia urtar al mouton.