Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola segona del Apóstol Sant Joan

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EPISTOLA SEGONA
DEL
APOSTOL SANT JOAN.

Exorta á Electa y á sos fills, la virtut dels quals alaba, á perseverar constantment en la caritat, y á guardarse dels heretges, permaneixent en la doctrina rebuda.

L'ANCIA á la senyora Electa y á sos fills, als quals jo amo de veras, y no jo sol, sinó també tots los que han conegut la veritat;
2 Per amor de la veritat que permaneix en nosaltres y que estava sempre ab nosaltres.
3 Gracia sia ab vosaltres, misericordia, y pau de Deu Pare, y de Jesu-Christ Fill del Pare en veritat y en caritat.
4 Molt m'he regositjat, perqué he trobat de tos fills que caminan en veritat, axí com havem rebut lo manament del Pare.
5 Y ara vos demano, senyora, no com sius escrigués un nou manament, sinó lo que havem tingut desdel principi, quens amem los uns als altres.
6 Y aquesta es la caritat, que caminem segons los seus manaments. Aquest es lo manament: Que camineu en ell com l'haveu ohit desdel principi:
7 Perqué s'han alsat molts impostors en lo mon, que no confessan que Jesu-Christ vingué en carn: aqueix tal es impostor y antichrist.
8 Guardauvos á vosaltres mateixos, perqué no perdau lo que haveu obrat, sinó que rebau cumplert gallardó.
9 Tot aquell que s'aparta y no persevera en la doctrina de Christo, no té á Deu: lo qui persevera en la doctrina, aqueix té al Pare y al Fill.
10 Si algú ve á nosaltres y no fa professió de aquesta doctrina, nol rebeu en casa, nil saludeu;
11 Perqué lo quil saluda comunica en sas malas obras.
12 Tenint moltas cosas que escriureus, nou he volgut fer ab paper y tinta, perqué espero anar á veureus y parlarvos boca á boca, á fi de que vostre goitg sia cumplert.
13 Los fills de ta germana Electa te saludan.