O vós, mesquins, qui sots terra jaheu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

O vós, mesquins, qui sots terra jaheu pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

O vós, mesquins, qui sots terra jaheu
del colp d'Amor ab lo cors sangonent,
e tots aquells qui ab cor molt ardent
han bé amat, prech-vos no us oblideu.
Veniu plorant, ab cabells escampats,
ubers los pits per mostrar vostre cor
com fon plagat ab la sageta d'or
ab que Amor plaga·ls enamorats.

Los colps d'Amor són per tres calitats,
e veure's pot en les flexes que fir,
per que·lls ferits són forçats de sentir
dolor del colp segons seran plagats.
D'or e de plom aquestes flexes són,
e d'un metall que s'anomena·rgent;
cascú d'aquests dóna son sentiment,
segons que d'ells differenç·à·n lo món.

En aquell temps que primer d'aquest fon,
les flexes d'or Amor totes lançà,
e, desmembrat, huna se n'aturà
ab que·m ferí, de que viur·abandon.
De flexes tals molts passats foren morts;
ja no té pus que fer guerra mortal.
Ab les d'argent sol bast·a fer senyal,
mas los plagats de morir són estorts.

Ab les de plom són huy tots sos deports,
e son poder no bast·a traure sanch.
Amor, vehent lo seu poder tan manch,
han trnquat l'arch; yo·n fas al món reports.
Ab cor sancer crida la sua pau,
per que cascú pot anar en cabells;
per fugir d'ell no cal muntar castells,
lo seu poder pus baix que terra jau.

Mas yo romanch a mort; d'açò fiau.
LA sua pau és guerra per a mi;
si·n guerra fos cella per qui·m ferí,
yo fóra·n pau, vençut e son esclau.
Pau ha lo món, e guerra yo tot sol,
perque Amor guerrejar ha finit;
yo son plagat e no puch ser guarit,
puys la que am, de sa plaga no·s dol.

Tornada

O foll·Amor, qui vostre delit vol,
sobre loch fals ha son contentament;
per ço repòs no té·n l'enteniment,
car sinó·l ver l'enteniment no col.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data