Obras del poeta valenciá Ausias March/O vos mezquins qui sots terra jahéu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu O vós, mesquins, qui sots terra jaheu.

 LXIX.
 
O vos mezquins qui sots terra jahéu
del colp de amor ab lo cos sangonent,
é tots aquells qui ab cor mòlt ardent
han bé amat, prechvos no 'us oblidéu,
veniu plorant ab cabells escampats
oberts los pits per mostrar vostre cor.
com fonch plagat ab la sagueta d' ór
ab que amor plaga- 'ls enamorats.

Los colps d' amor son per tres qualitats
é veure 's pot en los fletxes que fir
perquè 'ls ferits son forçats de sentir
dolor del colp segons seran plagats;
d' or é de plom aquestes fletxes són,
é d' un metall que se nomena argent,
cascú d' aquests dóna son sentiment
segons que d' ells diferença lo món.

En aquell temps que primer de aquest fon
les fletxes d' or amor totes llançá,
é d' est membrat una se 'n aturá
ab que m' ferí de que viure abandon.
De fletxes tals mòlts passats foren morts
ja no té pus que fer guerra mortal,
ab les d' argent sols basta fér senyal
mes los plagats de morir son estors.

Ab les de plom son huy lo séus deports
é son poder no basta á traure sanch,
amor vehent lo séu poder tan manch
á trencar l' arch jo 'l fás al món report,
y ab cor sancer crida la sua pau
perquè cascú pot anar en cabells,
per fugir d' ell no cal muntar castells
o séu poder pus baix que n' terra jáu.

Mes jo romanch á mort d' açó fináu,
la sua pau es guerra pera mi
si en guerra fós cella perquè 'm ferí
jo fóra en pau vençut é son esclau,
pau ha lo món é guerra jo tot sol
perquè amor guerrejar ha finit;
jo só plagat y no puch ser guarit,
puix la que am de sa plaga no 's dol.

 Tornada.

O foll amor. qui vostre delit vol
sobre lloch fals ha son contentament,
perçó repos no té en l' enteniment
car sinó 'l ver l' enteniment no col.