Obras del poeta valenciá Ausias March/Callen aquells qui d' amor han parlat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Callen aquells que d'Amor han parlat.

 XXXIX.
 
Callen aquells qui d' amor han parlat
é dels passats delint tots lurs scrits
en mi pensant metenlos en oblits
en mon esguart nengú es enamorat
car per desig sens esperança haver
tal passió james home sostench
pera 'ls damnats nostre Dèu la retench
sols per aquells qui moren sens esper.

Puix mon afany es entre tots primer
amor fá tort com se reté mon dret
als folls é pechs no 'n dóna fam ne set
ne fret ne calt tots han complit mester
car no ennobleix tota mercé son alt
mercé havent si james la demana
jo d' amor visch é d' esperança vana
si pens haver rahó de fret ne calt.

No só empes ne temptat per desalt
de res que 'n cos los méus ulls hajen vist
l'enteniment per lo vostre es conquist
en gran rahó es causat aquest alt,
vos no vehéu ma pura intenció
car desamor en vos fosqueix la vista
perçó romanch ab la mia arma trista
com no miráu la mia afecció.
 
Del pare-sant no 'm cal haver perdó
car mon pecat es amar follament
demanla á mi car per mon sentiment
he fet d' amor cativa ma rahó.
Sia content amor del cos sens pus
é la rahó servirá son ofici
mon sentiment que 's veu prim sia nici
que no s' esguart ab qui tinga l' ull clus.
 
Fent bé á mólts á la mort me acus
car seré espill dels leals amadors
prenent remey á totes llurs dolors
car envers mi tota dolor es jus,
aytant com he pus alt llevada pensa
é netament hay en amor entés
seny feminí fora m' ha enpes
fent á si tort é á mi gran ofensa.

 Tornada.

Plena de seny, jo vull y Déu dispensa
que per amar jo fenesca mos jorns,
mes si 'n escap per null temps daré torns
per dona que en ver amor se defensa.