Callen aquells que d'Amor han parlat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Callen aquells que d'Amor han parlat pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Callen aquells que d'Amor han parlat,
e dels passats deliu tots lurs escrits,
e·n mi penssant meteu-los en oblits.
En mon esguart degú·s enamorat,
car pas desig sens esperanç·aver.
Tal passió jamés home sostench;
per als dampnats nostre Déu la retench:
sol per aquells qui moren sens esper.

Puys mon afany és entre tots primer,
Amor fa tort com se reté mon dret:
als folls e pechs no·n dóna fam ne set,
ne fret ne calt: tots han complit mester;
car no n'és hu no trobe tot son alt,
mercé havent si jamés la demana,
e yo d'amor visch d'esperança vana,
si·m pens haver rahó d'ésser-ne calt.

No sé empés ne temptat per desalt
de res qu·en vós los meus hulls hagen vist;
l'enteniment per lo vostr·és conquist:
en gran rahó és causat aquest alt.
Vós no veheu ma pura·ntenció,
car desamor vos enfosqueix la vista;
per ço romanch ab la mi·arma trsita
com no meriu la mi·affecció.

Del pare sant no·m cal haver perdó,
car mon peccat és amar follament;
deman-l·a mi, c·ab mon consentiment
he fet d'Amor cativa ma rahó.
Sia content Amor del cors sens pus,
e la rahó servirà son offici;
mon sentiment, qui·s veu prim, sia nici,
que no s'esguart ab qui tinga l'ull clus.

Ffent bé a molts a la mort me acús,
car seré spill de leals amadors
prenints remey a totes lurs dolors,
car envers mi tota dolor és jus.
Aytant com he pus alt levada pensa
e netament hay en Amor entés,
seny femenil fora si m'à empés,
ffent a ssi tort e a mi gran offensa.

Tornada

Plena de seny, yo vull e Déu dispensa
que per Amor yo fenesqua mos jorns;
mas, si m'escap, per null temps daré torns
per dona que ver·Amor se deffensa.

Font: Bloc personal DMRQ, sine dataAquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)