Obras del poeta valenciá Ausias March/Pór de pijor á mólts fá pendre mort

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Por de pijor a molts fa pendre mort.

 VI.

Pór de pijor á mólts fá pendre mort
per esquivar mal esdevenidor
si be la mort resembla cas pijor
cell qui la pren la te per bona sort.
E d' açó Cató mostra camí
é li mes nom us de la libertat
car de tot als pot hom esser forçat
sinó 'n morir que 's en nostre juhí.
 
Algú la pren é reb nom de mesquí
fugint perill qui l' es davant posat,
altre será de cor noble minat
que vol morir per la valor de si.
Venint en mans de 'nemich seu potént
sobrat lo cos guerreja ab lo voler
de vencedor encara 's veu poder
vol perdre 'l cos per l' esperit vencént.

Jesús en créu fon pus fort é potent
que no aquells qui 'l feren mort passar
car son voler no 'l feren cambiar
ne fon complit llur dampnat pensamént.
No roman fart lo forçador del cos
si voluntat per cas semblant no força
ans es vencént aquell qui tant s' esforça
qui de la mort no vol tembre son mos.

Del viure llonch ja sent lo gran repós,
que d' aquest curt lo viure avorreix,
é la dolor de la mort se parteix,
com lo qui mor compte de mort ha clós.
Lla donchs virtut la forca multiplica
del virtuós qui sa opinió ferma
en qualque part hon virtut la conferma
que sols á Dèu del esperit suplica.

Alguns passats que voluntat iniqua
los féu morir ó la opinió vana,
aquests no llóu, mes los de pensa sana
volents morir per fér llur arma rica.
Perdént un poch per l' infinit atendre,
guanyant lo goig que al fill de Dèu acosta
gran es lo be segons aquesta costa
que per la mort de tal hom s' hagués vendre.

 Tornada.

Dolor é pór son bastants per ofendre
totes virtuts que 'l ánima embelleixen
los qui 'n son nets en gloria tant creixen
qu' en aquest món no poden mal atendre.