Obras del poeta valenciá Ausias March/Vólgra ser nat cent anys ó pus atrás

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Volgra sser nat cent anys ho pus atràs.

 V.

Vólgra ser nat cent anys ó pus atrás
perqué son cert que 's pijorat lo món
aytant poch val qu' ell mateix no sab hón
sa 'ulesa gran en pus baix lloch baixás.
E veig un cas de rahó apartat
que lo mal hom fá casa prop la forca,
é l' home just fuig é 's met'en cavorca
per aquell mal que james ha pensat.

Foll es aquell qui vol haver usat
de mal saber hon será ben entés
imaginar déu que será représ
é sens murmur no déu ser comportat.
Car lo mal hom déu ser cridat ab trompa
perçó que á mi é altres no engan,
tant son aquells qui per bons homens van
que difamats cesària llur pompa.
 
Lo just voler pensa com encorrompa
ficte voler acolorat de be,
allá donchs es guardada bona fe,
com leix fet acusador lo trompa.
Aquell es dit misericordiós
que guarda 'ls bons que no 'ls sia tort fet
perdonador al qui leig fet comet
d' infinits mals dóna ocasiós.

Fama temént l' hom es dit virtuós
é çó no cáu en hom desvergonyit
donchs lo mal dir no déu ser en oblit
puix que virtut mostra l' hom viciós.
Al vici som moguts naturalmént
é costrenynos pór de la mala fama
beneyt aquell que 'l be sa boca brama
é diu lo mal com be n' es coneixént.

Es mal senyal del qui es desplassént
é 's mor d' enuig con mal dir s' acostuma
é l' es mòlt gréu fins ne óu dir la suma
d' algun leig fet vehént si mal mirént,
si com aquell qui en forca véu morir
son companyó qui no 'l passa del mal,
é diu que es cosa descominal
que per tal fet dega mort sostenir.

 Tornada.

Ja de presént delit no puch sentir
sinó semblant aquell del temps passat
é com lo cerch é tal no 'l he trobat
á mi mateix é tot lo món ahir.