Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/103

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

LA MORT DE LA NUVIA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  g16^\markup{\italic{Lleuger}} g
  c8. b16 c8 d \break
  \time 3/4
  c8 g16 g c8. b16 c8 d
  \stemUp c8([ b16 a]) g4 ~ g8 a16 b \break
  \stemNeutral \time 2/4
  c8. \stemUp b16 a8 g
  e e16 f g8 e
  f4 a \break
  \stemNeutral c8 b a16 \stemUp b a g
  e8 e16 f g8 e \break
  f4 a
  \stemDown c8 b \stemUp a16 b a g
  e4.
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  Ma -- ti -- net men lle -- ví jo,
  ma -- ti -- net a pun -- ta d'al -- ba;
  po -- so la se -- lla_al ca -- vall,
  dret a la cos -- ta so -- la -- na,
  la ra la la la,
  dret a la cos -- ta so -- la -- na,
  la ra la la la.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}