Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/108

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FILLA DEL MARXANT


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key e \major
 \time 6/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  b8^\markup{\italic{Alegre}}
  cis4 b8 gis4 a8
  b4. ~ b8 r b \break
  cis4 b8 gis4 a8
  b4. gis8 r b
  b4 a8 fis4 gis8 \break
  e4. ~ e8 r gis
  gis4 gis8 gis4 b8 \break
  \stemUp b4 a8 fis gis fis
  e4 r8 gis a gis \break
  e4 gis8 gis4 b8
  b4 a8 fis gis fis
  e4. ~ e8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  La fi -- lla del mar -- xant
  diu -- en que_es la més be -- lla.
  No_es la més be -- lla, no:
  d'al -- tres n'hi ha sense e -- lla.
  La bi -- ron -- don,
  La bi -- ron -- don, qui -- na don -- ze -- lla!
  La bi -- ron -- don!
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}