Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/96

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
L'HOSTAL DE LA PEIRA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key g \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative c' {
  \global
  \partial8
  b8^\markup{\italic{Quasi alegret}}
  e8 fis g a
  b4 d8 c \break
  b4. a8
  g8 fis g a
  b4. a8
  g8 fis g a \break
  b4\fermata r8 b
  b8 b b b
  b4 a8 g
  a4. c8 \break
  \stemUp b8 a g fis
  e4 g8[ fis]
  fis4. \stemDown c'8 \break
  \stemUp b8 a g fis
  e2 ~
  e4 r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A l'hos -- tal de la Pei -- ra, o -- là!.
  da -- mes hi van a -- nar,
  da -- mes hi van a -- nar.
  Ja_n tru -- quen a la por -- ta, o -- là!
  Ja_n res -- po -- nen qui_hi ha? O -- là!
  Ja_n res -- po -- nen qui_hi ha?
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}