Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.Die Veneris xxj. menſis Octobris
anno a nat. Dñi M. D. Lxxxviij.


Ordinacions en lo tẽps del augment de les cent liures a les docentes que rebien per raho del veſtuari, y altres rahons.
Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596) (page 11 crop).jpg
OTS los molt magnifichs Iurats, Racional, e Ioan Nofre Daſsio Syndich de la inſigne ciutat de Valencia, ajuſtats en la ſala daurada; attes que en lo dia de huy per ſes magnificiencies en virtut del poder del conſell general celebrat a tretze de Agoſt prop paſſat, y precehint conuocacio, y ab aſsiſtencia de la major part dels catorze del quitament, ſe han augmẽtat cent liures a les docentes que ſes magnificiencies rebien per raho del veſtuari, y altres rahons en la propoſicio y delliberacio del dit conſell, y prouiſio en lo dia de huy feta, contengudes: lo que ſe ha fet entre altres coſes perço que conuenia axi a la auctoritat de dita ciutat. E com axi mateix conuinga a la dita auctoritat y reputacio de la dita ciutat, y de ſes magnificiencies qui repreſenten aquella, per ſer com es cap del preſent Regne, ques done orde en les coſes que dauall ſe diran: perço en preſencia dels molt magnifichs moſſen March Antoni Penarroja generos, en Iona Hierony Perpinya ciutada, moſſen Iaume Pertuſa generos, en Frances Senfeliu ciutada, moſſen Frances Beneyto generos, en Ioan Baptiſte Sapena, en Baltaſar de Sempere, y en Nofre Martorell ciutadans, qui ſon la major part dels dits catorze prohomens del quitament, fan, prouehexen, ſtatuihixen y ordenen los capitols immediate ſeguents.

  j
De la forma q̃ han de venir a la ſala, y los dies de feſta anar a la eſglesia dins Valencia, y a la Seu al Offici.
 E primerament que los molts magnifichs ſeñors Iurats qui ara ſon, y per temps ſeran de dita ciutat, venint a la ſala de dita ciutat, o los dies de feſta anant a alguna eſgleſia fins Valencia, vajen e ſien obligats de anar ab lo capiro, anant, ſtant, y tornant; ſi yran a cauall, ab ſcuder a cauall, y ab vn verguer dauant a cauall ab ſa cota y verga; ſi yran a peu, ab ſos criats, y ab vn verguer dauant a peu ab ſa cota y verga, ben acompanyats. E lo dia que yran a la Seu al Offici, vajen ab gramalla.

  ij
Com han de anar a la lonja per los arrendaments y altres affers.

 Item, que anant qualſeuol dels dits molt magnifichs Iurats a la lonja noua de mercaders, per los arrendaments y al-