Pàgina:Còpia del jurament que presten los jurats de la ciutat de València (1596).djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Que pagarã los deutes que los Iurats paſſats haurã confeſſat deure, e promes pagar; e aço de diners y bens de la ciutat.  Item, jurau axi mateix que pagareu ſegons voſtre poder tots e ſengles deutes, los quals los Iurats paſſats de la dita ciutat han confeſſat deure, e promes pagar a qualſeuol perſones per la vniuerſitat de la dita ciutat; e aço de diners e bens de aquella, ſens tot contraſt.

Que no vendran, acenſarã, o en altra manera alienaran los murs, torres, e valls nous, ne aço que ab aquells ſe continga dels vells; ne les places publiques, ne les rambles.  Mes auant, jurau que no vendreu, acenſareu, o en altra manera alienareu los murs, torres, e valls nous de la dita ciutat, ne ço ab aquells ſe continga dels vells, ne les places publiques, ne les rambles, les quals ſon dades a vs comu dels ciutadans e vehins de la dita ciutat.

Que obſeruarã y obſeruar faran los priuilegis, ſtabliments y ordinacions ſobre la guarda del vi, tant com al Conſell de la ciutat plaura.  No res menys, jurau que obſeruareu e obſeruar fareu per tot voſtre poder, tant com al conſell de la dita ciutat plaura, los priuilegis, ſtabliments, e ordinacions ſobre la guarda del vi atorgats e fets.

Iuren lo que ſe ha de ſeruar en la recepcio del vehinatge, e conceſsions de carta de franquea.  Item, jurau que en la receptio dels vehinatges, en conceſſions de carta de franquea dels nouells vehins, ſeruareu, e ſeruar fareu les coſes e maneres per furs nous del molt alt ſenyor Rey en Marti de glorioſa memoria ſtatuhides e ordenades ſobre lo fet dels amprius; e eſquiuareu tota frau e fictio; e no rebreu los vehinatges ſino ſolament daquells qui verdaderament e ſens tota frau veureu, coneixereu, e ſabreu per tot voſtre poder, volen eſſer e ferſe verdaderament e ſens tota frau e fictio vehins de la dita ciutat, e dels lochs de la contribucio de aquella; e volran jurar en voſtre poder tenir e hauer domicili, habitacio, ſtatge, e capmajor ab muller, ſin han, e ab la major e gran part de ſos bens mobles, que no ſien mercaderies, almenys per deu anys continuos. E que en los enantaments, execucions, e procehiments que fareu dels Amprius, ſegõs forma dels capitols ordenats ſobre aq̃lls per lo dit ſenyor Rey, vos haureu be e lealment; e eſquiuareu tota frau e engan que ſi puixa fer; e totes aqueſtes coſes ſeruareu a bona fe.

Que obſeruaran a la letra los capitols, y ordinacions ſobre lo quitament y alleujament dels carrechs de la ciutat.

 Mes auant, jurau que obſeruareu a la letra los capitols e ordinacions, fets e fetes ſobre lo quitament e alleujament dels carrechs de la dita ciutat; e contra aquells no venreu, conſen-