Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/497

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


feu li tal aculliment, com pare poch fer a fill, e li dona la ciutat de Cathania ab totes justicies ciuils e criminals a tota la sua vida; e oltra la ciutat de Cathania li donaua dos milia unces de renda tots anys sobre sos cofrens. E axi vixqueren ensemps ab gran alegre e gran pagament, entro quel rey Robert passa en Sicilia, que hi passa ab gran poder, que tota hora hi passa ab mes de quatre milia homens a cauayll de bona gent, e de peu sens nombre, e ab CXX galees e moltes naus e lenys sens nombre.

E es veritat, que en aquella sahó era passat de Cathalunya en Sicilia lo noble en Berenguer de Sarria ab be CCC homens a cauayll e be mil de peu de Cathalans, e el noble en Dalmau de Castellnou be ab C homens a cauayll e CC de peu, e daltres cauallers. E pot be dir lo senyor rey de Sicilia, que nul hom no feu mes per senyor, com lo dit noble en Berenguer de Sarria feu per ell; que per passar en Silia lexa lalmirayllat del senyor rey Darago, e empenyora tota sa terra. E com foren en Sicilia aquests dos richs homens, lo senyor rey ordona, quen Berenguer de Sarria estigues ab sa companya a Palerm, e en Dalmau de Castellnou que fos capita en Calabria, e anasen a Regol e pensa de guerrejar en Calabria, axi com aquell qui era hu dels bons cauallers del mon.


CAPITOL CCLVIII.
Com lo rey Robert passa en Sicilia e pres terra a Palerm e guanya Castellamat e assatia Trapena; e com lo senyor rey trames linfant en Ferrando al munt de sent Iulia, don feya grant damnatje a dit rey Robert.

E axi lo senyor rey Robert com vench en Sicilia, pres terra a Palerm e cuyda hauer Palerm; mas en Berenguer de Sarria fo dins ab sa companya, qui defes la ciutat en tal manera, que be conech, que als no hi poria fer. E parti de Palerm e per mar e per terra anassen a un castell qui es entre Palerm e Trapena a la marina, qui ha nom Castellamat, en que hauia entro a XX