Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/498

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


homens, e reterense. E com hach aquell castellet, cuyda hauer tota la Sicilia, e establil be; e puys per mar e per terra ana satiar Trapena. E dins Trapena fo en Simon de Vayllguarnera, un caualler de Peralada molt bo e espert darmes, e gran trebayllador e caualler molt saui de guerra; e axi mateix hi fo lo noble en Berenguer de Vilaragut, e daltra part be mil Cathalans bons darmes dacauayll e de peu que defensaren la ciutat molt varonilment. Si quel rey Robert posa aqui son setge. E lo senyor rey Fraderich trames al munt sent Iulia, qui era prop del setge a un miller, lo senyor infant en Ferrando ab bona caualleria e almugaueria. E daltra part hi vench en Berenguer de Sarria ab tota sa companya, e daquell lloch dauen molt mal jorn a la host: que tots dies hi ferien els arrauatauen deu o dotze vegades, els lleuauen adzembles e gents que anauen a erba e a llenya. Si quen esta mala vida estauen, e aquells de dins de la ciutat los dauen mals dies e males nuyts, e als uns e als altres se treyen ab trebuchs.


CAPITOL CCLIX.
Com estant yo Ramon Muntaner a Gerba, lo noble en Berenguer Carros la vench assatiar ab gran poder per lo rey Robert; e com pensant depareyllarme, missatger li vench a Pantanella del rey Robert, en que li trametia a dir, que sen tornas a Trapena.

E estant axi en lo setge, fo ordonat per lo rey Robert, que trametria lo noble en Berenguer Carros ab xexanta galees e CCCC homens a cauayll sobre mi al castell de Gerba ab quatre trebuchs. E lo senyor rey quiu sabe trames me una barca armada, en quem feya saber, que escombras lo castell de Gerba de fembres e dinfants, e quem apareyllas be de defendre, que aquell poder me trametia lo rey Robert desus. E com yo ho sabi, noliege a estar una nau den Lambert de Valencia qui era a la ciutat de Capis Ventura bona, que fo mia. E doneli a estar CCC dobles dor, e mis hi ma muller e dos fillets que hi hauia, la hu de dos anys e laltre de huyt mesos, e be acompanyada, e ab gran res de les