Pàgina:Col·loqui viatge Tito Bufalampolla a Madrid.djvu/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
y si moria Tripeta

pararia en lo Mercat:
Yo entonces prenguì canella,
men ixqui del meu sagrat,
y caminando de Noche
à Madrit baig arribar:
volia posarme à Ofici,
mes ningù trobì del càs:
En aquella Babilonia
estaba ma sobre ma,
hasta que vaig advertir,
que à aquells que la ociositat
amaben, molt be els junyen,
y els duyen à treballar
con un grillete àcia el Prado;
Yo diguí entre mi, sagrat,
asò es pijòr que morirse!
Alto pues à trabajar.
Me fui à la Red de San Luis,
y encontrì al Tort de morral,
el Torrentì, que tenia
una casa à son manàr
vendiendo Agua de Zebada,
que alli tan calents estàn,
que la zebada, y les chufes
menchantla, y beventla van:
Em posì Moço del Tort,
em fiu com un Capità,
menchaba com un Gamèll,
dormia com un Mardà;
y en fi pasaba una vida,
que no te la puc pintar:
après de algun temps, sabí
com Tripeta, Deu me el guart,
se havia posat ya bò,
y no es parlaba del cas.
Puse mis paños calientes,
vaig escriure à mon Cuñat
que compusiera el negocio,
donantli Yo ripio à mà,
y embiantli uns pocs groguets
que ya tenia aforrats;
contentaron al Notario,
feren perdonàr la part,
y com no ba haber creu negra
tot lo papèr quedà blanc.
Se finalizò el proceso,
fon desterrát per dos anys
el Senyor Bufalampollas
y puix ya sen han pasat
mes de quatre, me he vengut
chano, chano rebentant.

Sento. Puix aplegues à bon temps,

que ara se estàn preparant
Festes de Proclamaciò
del Senyor Don Carlos Quart
Saps com morì lo Rey Pare?

Tito. Home, no sigues Tabal,

puix si estaba Yo en Madrit
com hu havia de ignorar!

Sento. Confieso que soy un Porro.

No me havia enrecordat;
y hauràs vist alli tambè
à este nou Rey proclamar?

Tito. Es evident que hu he vist,

y estic, Cap de Lleu, pasmat
de veure els diners que es gasten
sense lluirse, sagrat!
Alli tot va à cost, y costes,
la plata, y or à grapats
es gasta sense consuelo;
mes tot es tan masorràl,
que costa molts bons doblons,
y cert pareix un pegat:
Mes importaba aquell Carro,
que en les Festes dels Infants
tragueren los Carnicers
en Valencia, que tot quant
varen fer hara en Madrit.
Y Lluminaries, sagrat!
Si veren los Madrileños
la iluminaciò tan gran
de la Plasa de la Seu,
Mare dels Desamparats,
què atonits que es quedarien!

Sento. Puix, Amic, hara se estàn

proyectant les grans funcions,
en que Valencia Lleal
à son Invicte Monarca
ha de alsar el Estandart
en la Real Proclamaciò:
han de traure al Rat penàt,
que es de plata de martell,
y el tenen tan ben guardàt,