Pàgina:Col·loqui viatge Tito Bufalampolla a Madrid.djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
que un baul de terciopelo
es la casa en que ell està,
tres claus te el dichos tesor,
y el dia determinat
que es el tretse de Febrer,
ab ceremonies molt grans
de escritura, fee y entrega,
y deposito formal,

el trahuen, y el manifesten
al public, com si fos Sant
el posen daball dosel,
y sempre el estan guardant.
Demprès faràn Cavalgata,
y el dichos del Rat penàt
anirà darrere tots
presidint à la Ciutat.
En la Plasa de la Seu,
en lo Real, y Mercàt,
alsaràn aquesta insignia,
proba de fidelitat
que li dihuen tiraràn
monedes de plata, y or
pera el que puga agarrar.
Tito. Home, Yo estic tan calent,
que quant men anì à acachar
en Madrit à plegar una
un Dimoni de Soldat
Choriso:::
Sento. Suiso, Tito.
Tito. Dimoni seria encarnat,
empegà una culatada,
que encara estic desllomàt.
Sento. Y la agafares?
Tito. Un cuerno:
si em deixà casi baldat.
No em posarè Yo atra bolta
en eixe perill, chermà.
Sento. Y si es un Doblò de à huit?
Tito. Home, eres molt celestial,
Doblò de à huit tirarien?
No el havien de tirar!
Pesetes, ò reals de plata
es lo ordinari::
Sento. Puix ya;
com Yo may he vist asò
no estranyes ducte::
Tito. Formal
y em de vaixar à Valencia
à les Festes.
Sento. Com à llams,
que estes son festes colmades,
perque son funcions Reals,
y es prevenen tantes coses,
que si escomense à contar
te taparàs les orelles.
Tito. Puix digues algo del cas.
Sento. Lo primer que està dispost
es un Castellòt molt gran
que es forma:::
Tito. Què estan borrachos?
pronte se els han olvidat
els chafats de la altra bolta
en lo Portal del Real.
Sento. Home, no sigues Trompeta,
deixamo dir, tros de Carn:
El Castell que, dic, se forma
en la replanada gran
allà dalt del Micalèt;
mira, Animal sense pap,
que espentes pot alli havèr
quant cascu de son terrat
pot veurel à tuti plen,
sentat, deret, ò chitat.
Tito. Y si els Cueters se cremen
ahon han de fuchir, Chermà?
Sento. Pera aixo ya son providencies
de tindre canters à ma
de aigua.
Tito. Y si es crema el Castell?
Sento. Amic, si el Cel se nos cau
tots per forsa morirèm,
chiton, y pasem avant;
ell es cert que pensen bè,
y en lo punt han acertat.
Han convocat als Oficis,
als Gremis, y Facultats,
als Grandes, y à la Noblea
Maestrança, y Consulàt,
Colegis, y Confraries,
als Cleros, Comunitats,
y en fi no ha quedat ningu
que no estiga convidat:
De la Ciutat la gran Casa