Pàgina:Col·loqui viatge Tito Bufalampolla a Madrid.djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
estarà de mar à mar

toda de esla vèstida
por fuera y dentro.

Tito. Formal,

y podrèm veurela tots,
bè mos deixaràn puchar?

Sento. Para todos puerta abierta

aquestos dias haurà.
En la Plasa de la Seu
el Altar se posarà
de la Ciutat, y alli el Rey
estarà dalt de un Cavall.

Tito. Viu?
Sento. No, home, de bulto,

pero molt ben imitat:
este Altar serà un prodigi,
cent pams de altitut tindrà.
Avans de la Bolserìa
en la Plasa del Espart
posen una font de vi.

Tito. Pensamiento Celestial!

Me amostraràs eixa Plasa,
y no pasarèm ya avant,
perque si es posèm à beure
quedarèm repantigats.

Sento. El Mercat serà de veure,

tots dihuen que el Consulàt
tirarà el resto estos dies,
pues es Fos Comisionàt.

Tito. No estarà molt clar això

si es Fosc qui hu ha de arreglar.

Sento. Què may te puc traure punta!

y aixi et deixe, y no en fas càs.
Els Cansaladers dos Torres,
y un Arc masìs formaràn
en vint Canons.

Tito. Senta Barbera !

no em posarè Yo davant.

Sento. Y entre carrega y descarrega

al concurs els tiraràn
llonganises, botifarres,
llomello, peus, ventres, mans,
paltrots :::

Tito. Y à quin hora ho tiren,

que me estarè alli plantat
hasta fer la provisiò
puix Yo no he mort porc enguany.

Sento. Per cert que eres comedit,

quant dia de disparar
volies pegar à correr,
y quant pretens agafar
te estaràs fet un badoc!
Puix te dic en veritat,
que mes de huitanta arrobes
tenen de prevencional.

Tito. Eixa si que es bona gent,

en ells vullc agermanàr.
Vixca el Trenc, y el Abadecho
si hu tiren tot à grapats.
En, y els Platers faràn algo?

Sento. No ducte que algo faràn,

puix un Colegi tan noble
en circunstancies tan grans
no crec que es quede darrere.

Tito. La altra bolta, cap sagrat!

feren aquell Basilisco
de plata tot.

Sento. Animal,

Obelisco es diu, no es bò,
que tot hu has de equivocar.

Tito. Obelisco, Basilisco,

ò Basilicon, es clar
que era tot un Non plus ultra
per magnificencia, y art.
y que fan los Advocats?

Sento. No se Yo que fasen res

puix res de ells he oit parlar.

Tito. Voràn la Festa, y si riñen

les querelles formaràn,
agarraràn los quartets,
y tots quedaràn pelats.
Buen oficio, buen oficio!
Tots Moros, ò tots Christians.

Sento. No hay regla sin excepcion.
Tito. Sempre oix dir eixe refrà,

y no el entenc.

Sento. Calla Tito,

Nosaltros som del cant pla,
no es fiquèm en contrapunts,
que son arduos, e intrincats.

Tito. Si manara :::
Sento. Què faries!
Tito. No vull diro, toca avant.