Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sas creencias; com s'hi educa la joventut, com s'hi fan las lleys; de quin modo delibera en los comicis; de quina manera constituheix la familia, formalisa'ls contractes y celebra'ls enterros.
 En una paraula: exigim que la ploma del historiador, com la vareta del mágich, revife las cendras dels cadavres, reconstruhesca'ls enderrocats edificis de las passadas centurias, fassa apareixer l'enmarletat castell al cim de la montanya, las brodadas agullas del monastir al mitj de la boscuria, las antigas naus en la platja, y poblant los murs de guerrers, los claustres de monjos y las plassas de ciutadans, sapia mostrarnos la verdadera existencia de las comunitats y capitols eclesiastichs, dels cavallers y dels artesans, ab tots los privilegis, lluytas y vicissituts de las comunitats y dels gremis.
 Volem que sia la Historia un quadro vivent ahont aparescan ressucitadas pel geni del escriptor las vellas societats trevallant en lo taller, pregant en la iglesia, discutint en las corts y en los municipis, esbargintse en los saraus dels richs, en las casseras dels nobles y en las taulas francas del poble menut. Volem veurer á las generacions antigas en la normal y reposada existencia de la llar y en l'oratjós terratrémol de la vida pública, ab sos trajos, son llenguatje, sas costums, sas virtuts y sos vicis, perque sols d'aquesta manera las podem coneixer, sols aixís podem apreciar y agrahir degudament lo que cascuna d'ellas ha fet pera nosaltres.
 Ara be: tots aquestos detalls tant preciosos, totas aquestas pinzelladas de color tant vigorosas no poden trobarse sino regirant ab la pacient constancia del fanatisme patriótich las montanyas de documents recondits en los Arxius, ahont l'investigador troba'l premi de sos afanys quant en un jorn de sort ensopega ab lo filó que