Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/281

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


com ja eren assegurats, mas que tots ensemps, o la major partida, ben arreats de vestits nobles, sens totes armes, ixqueren deffora per oyr ço quel rey de França volia dir. E quant foren devant lo rey de França, besaren li la ma e feren li reverencia aquella que pogueren, e demanaren li per quels volia. E ell dix los:

 «Barons, vosaltres sabets que yo son vengut en esta terra per manament del apostoli qui m'i fa venir per conquerir la terra de Pere d'Arago, qui es donada e atorgada á mi e a mon fill Carlot per lo apostoli. E sabets encara que yo son vengut ab volentat e ab consentiment de vostre senyor natural En Jaume, rey de Mallorques. Ara yo vull esser segur de vosaltres, en manera que yo e mes gents nos puxam en vos fiar».
 E respos hu dels homens de Perpinya qui parla per tots:  «Senyor, nos crehem e sabem tot ço que vos deyts; mas, si us membre a vos, nos vos havem fet sagrament e homenatje que no us nojam a vos e a vostra gent en nulla res, e no u havem fet depuix que promes vos ho haguem. E ara, ço que deyts no sabem per quin enteniment vos ho deyts, que nos, ço que havem promes, nos atendrem sens talla. E altre sagrament no us ne poriem fer, sino aytal com ja un havem fet».
 E respos lo cardenal, que aqui era present, e dix al rey de França:  «Sire, no façam longues noves ab aquests homens, que yols dire breument ço que vos los havets en cor de dir, si ho volen fer per grat, sino facen ho per força. -Ara, digats los ho vos, ço dix lo rey de França».
 E llavors giras lo cardenal als homens de Perpinya, e dix los axi:

 «Barons, lo rey de França ja us ha dit que vol esser segur de vosaltres; e mana us que façats axi com ell o yo vos direm. E yo aytambe dich vos ho, e man vos, de part de Deu, en esta manera: ço es assaber: que llivrets en ostatges cent homens dels millors de la vila, aquells que yo vos anomenare per escrit, al rey de França, e que ell los puxa trametre en França o lla hon se volra: e ells haguen de ques fassen llur obs, sis volen. E encara deman mes: que tot hom qui vulla albergar en la vila, dins de Perpinya, en vostres alberchs, que u facen, e vosaltres quels donets compra e venda de tota res que hajats, axi com conexera lo senescal del rey de França».
 E quant lo cardinal hac dit aço, se tengueren los homens