Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/204

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Çaragoça fugiren y tornarensen á la ciutat vençuts y desbaratats; y morirenhi dells aquell dia mes de mil. Y de continent lo dit noble En Lop de Luna tramesnos per un fill de cavaller cuytadament la gracia que Deu havia feta a Nos y a ell de la victoria que havia hauda de aquells qui per llur gran malvestat havien torbat y regirat lo regne de Arago per gran culpa llur, que Nos nol merexiem. E Nos ladonchs faem lahors y gracies a nostre senyor Deu de la gracia quens havia feta. Pero haguerem haut sobiran pler quey fossem estats.
 Y ladonchs fou finida la Unio Darago y foren punits aquells quin eren causa ab daltres, segons que per avant se segueix. Y de continent Nos dreçam nostre cami vers lo loch de Caranyena per acordar que fariem en los affers dessus dits.

 Cap. 7 E com som en lo dit loch de Caranyena vengueren a Nos x homens notables, missatgers de la ciutat de Çaragoça guiats per Nos, y explicaren per la dita missatgeria ço quels era comanat; e entre les altres coses digueren, que la ciutat era a nostre servey y que com a Nos hi plauria venir, entrassem per qual portal Nos volriem, y que punissem a aquells que fossen culpables, faent aquelles inquisicions quens plauria, esguardant veritat del fet, no contrastant fur ho privilegi algu, al qual ells de present renunciaven per tot un any esdevenidor. Y com Nos haguem oida la dita relacio, tenguem nostre consell y delliberam que certes persones de la ciutat fossen preses, per ço com eren molt culpables en los actes de la Unio. Y de continent tremetem a la ciutat nostres algutzirs ab informacio de aquelles persones que pendre devien; los qual algutzirs eren mossen Ramon Perez de Pisa y En Juan Çabata; y cuytarense primers ans de la nostra entrada y prenguerenne tretze; car mes eran; y haguerenne sentiment y fugiren. E apres Nos vinguem a la ciutat, dreçant nostre cami vers la Aljafaria nostra; y vengueren a Nos les comunes de Calatayu, Daroca y Terol ab llurs aldeas. Y forenhi moltes gents a peu y a cavall ab llurs armes per tal que Nos fossem poderosos a fer justicia y ponir a quells qui eren principals y pus culpables en los actes de la Unio. Y fetes nostres enquestes donam sentencia corporal contra xiii personas daquels de la ciutat, ab confiscacio de bens, per ço com