Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/213

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


per lo fet de la Unio en quens havien prou deservit. Mas lo dit rey Alfonso era savi senyor, recorda ntse de les bones obres, les quals en servey de Deu y per amor dell haviem fetes en lo fet de la guerra que havia contra los moros, de la qual li feu Deu gracia, com per la ajuda nostra, mijançant la gracia de Deu e son esforç, conquista e a sos regnes applica la ciutat Dalgecira del Fadre, ab sobiran treball quen hac, recordant encara lo bon deute que era tostemps estat entre les coses de Arago y de Castella, reebe lo dit nostre missatger molt graciosament, e fina ab ell de bona amistat, axi com antigament era costumat, faentsse valença la hu al altre contra tots reys, exceptada per ell la casa de França y per part nostra fo exceptada la casa de Angleterra. Y estant ab ell lo dit mossen Bernat de Cabrera volc lo dit rey de Castella saber dell quina punicio habiem Nos feta de la ciutat de Valencia, e dixloy axi com fon fet; y ell respost: — «Hizo como a buen rey, mas no lo hicieramos Nos asi.»
 Per avant com tots los affers dessus dits foren finats, acordam de anar en Catalunya, e partim de Valencia en lo mes de abril del any mil cccl. E som en Barcelona, hon estiguem algun temps. E apres anam a Perpinya, e la reyna nostra muller estant ab Nos en lo castell de Perpinya, hac fill mascle, lo qual nasch lo dia de sanct Joan en que comença el any de la nativitat de nostre senyor mil tres cents cinquanta e un. E per ço lo dit infant hac nom Joan.
 Estantnos en lo dit loch de Perpinya vengueren ab Nos missatgers del duch e Comu de Venecia, los quals desijaven molt haver confederacio ab Nos contra Genovesos ab los qual guerrejaven E com lo duch e Comu de Genova senti aço, trameteren a Nos llurs missatgers, per vigor de la qual missatgeria requeriremnos de confirmacio de pau y que per res no faessem colligança ab los Venecians. Sobre aço haguem nostre acord ab los de nostre consell, ço es, mossenyer Pere de Fonollet vezcomte de Illa, mossenyer Assamar de Mosset, mossenyer Bernat de Cabrera, mossenyer Garcia de Loriç, mossenyer Thomas de Marça, mossenyer Ferrer de Manresa, misser Bernat Dolzinelles, misser Rodrigo Diez, mossen Matheu Mercer y En Jaume Dez-far e altres del dit nostre consell. E los uns tenien ab los Genovesos, esguardant que ja erem ab ells en