Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/220

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Nos moguts axi per part del dit pare sanct, com encara per lo emperador de Alamanya, qui a Nos especial missatger havia trames per aquesta raho, com encara per lo rey de França y altres grans persones del mon, Nos volentsnos posar en raho, responguemlos que Nos erem apparellats de fer pau ab lo Comu damunt dit, si ells nos restituhien de fet la ylla de Corcega y que la metesen en poder del pare sanct, lo qual oides les rahons de cascuna part, delliuras a aquella que mellor dret hi hagues. Apres que donassen certa seguretat en poder del dit pare sanct, que lo dit Comu no daria socors ne ajuda palesament ho manifesta als rebelles nostres en la ylla de Sardenya. E apres, que satisfessen los damnatges que havien dats a nostres sotsmesos durant la pau damunt dita, a coneguda de certes persones per cascuna part elegidores; e sobre aquestes coses, a prechs del dit papa Clement, Nos tremetem nostres missatgers en cort de Roma a la qual lo dit Comu ne havia ja tramesos per la dita raho; y finalment los missatgers del dit Comu no volgueren consentir a les coses damunt dites per Nos demanades, ans aquelles ab gran superbia denegaren.

 Cap. 2 E apres Nos volents continuar la guerra damunt dita y defendre aquella axi com a justa, diumenge a quatre de noembre en lany de la nativitat de nostre Senyor Deu mccclii faem convocar y applegar tot nostre consell y prohomens alguns de Barcelona y de Mallorques y de Valencia y de altres lochs nostres en lo castell de Paniscola y aqui delliberam que en lo estiu seguent Nos armassem en nostra senyoria contra los dits Genovesos cinquanta galeres. Y apres de aço entram en la ciutat de Valencia y demanam ajuda per la dita guerra a la ciutat y a tot lo regne, los quals nos faeren bona y convinent ajuda. Apres de aço manam parlament a totes les ciutats, viles y lochs reals de Catalunya que a cert dia haguessen tramesos llurs procuradors y syndichs a Vilafranca del Panades, com Nos al dia assignat deguessem esser en la dita vila, per affers de la dita guerra. Axi que Nos, divendres a xv de febrer en lany de la nativitat de nostre Senyor Deu mcccliii partim de la ciutat de Valencia per anar al parlament damunt dit, y som al dit parlament en la dita vila a viii dies de març del dit any. Y apres alguns dies en lo dit mes de març nos