Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/24

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


llorques. Apres nasque Frederich e visque poch temps, e fo soterrat en lo monastir dels frares menors de la ciutat de Barcelona en lany mil trescents denou. Aprés daquest Frederich nasque una filla que fo appellada dona Helisabet, e nasqué en la ciutat de Çaragoça, e visque poch temps, e fo soterrada en lo monastir que es appellat Jesus, que es del orde dels dits frares menors, que es en lo dit monastir dels frares menors de Çaragoça. E puix nasch un fill qui hac nom Sanxo; e per aquest mori nostra mare; e fou soterrat en lo dit monastir dels frares menors de Çaragoça, e aximateix hi fou soterrada nostra mare.

 Cap. 2 Damunt havem dit que parlarem en quina manera vench la primogenitura a nostre pare el rey Namfos, e puix com hac los regnes. E axi es cert quel dit infant En Jaume honcle nostre, qui era primogenit del dit senyor rey En Jaume avi nostre, era fort en justicia, e stant primogenit feu de grans justicies per tota la terra. E segons que havem oit dir, lo dit infant don Jaume fo en Deroca e faea aqui inquisitions contra algunes persones generoses, de las quals dehia hom que entenia a fer justitia. E lo rey En Jaume qui lavors era en Catalunya tremesli chartes fort spesses, que ell en tot cas se partis de aquells processos que entenia a fer, per la cual cosa ell fonch molt torbat e hacsena jaquir. E lavors, dien alguns que volch renuntiar al regne, empero ja era tractat matrimoni dell e de la infanta dona Eleonor filla del rey de Castella don Ferrando, la qual depuix fou muller de nostre pare, segons que avant vos direm: per lo qual tractament lo dit infant don Jaume era a Terol, faent aqui enantaments de justicia. Lo senyor rey En Jaume vench de les parts de Arago e anassen devers Valentia, e lo infant don Jaume isquéli a carrera a Calamotxa; e mentre sen anaven per la plana de Cella, contínuament quaix pare'e fill anaven fora cami, parlant abduy solament, e lavors lo infant don Jaume comença a dir a son pare com volia renunciar al regne. E daço lo rey en Jaume fo molt despagat, axi que tots dies se partia lo rey En Jaume fort mogut e torbat de son fill. E cabe en lo llur consell e parlament En Gonçalo Garcia, qui molt repres e fort stretament lo infant don Jaume. E finalment lo senyor rey En Jaume tench sa via