Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


vers Valentia, e lo infant En Jaume romas a Terol; e apres algun temps com lo Rey partis de Valentia e faes la via de Tortosa, lo infant En Jaume li exi a carrera a la plana de Burriana, e altra vegada recapitula son proposit de renuntiar. E finalment lo rey En Jaume li dix, que en tota manera habia acabar son matrimoni en faç de eglesia. E es ver que ja en aquest temps fo attrobat en los cofrens de la cambra del infant don Jaume un habit de predicadors, car en aquel orde se volia mettre. E lo rey En Jaume sen esquiva fort. E lo confessor del infant, qui era predicador, sen hac a fugir, car era en sospita que ell no induhís linfant a mettres en llur orde. Puix fo ordenat per lo rey En Jaume avi nostre quel matrimoni se acabas, per ço car ho habia jurat al predit rey de Castella, que faria acabar lo dit matrimoni. E fo empres del dit rey En Jaume e de tots los barons e cavallers de sa cort, que en la vila de Gandesa lo dit matrimoni se faes, perquè en lo predit loch de Gandesa fo lo damunt dit rey En Jaume ab sos fills e ab tots los barons e prelats e richs homens, e cavallers, honrats ciutadans, e altres persones dels regnes e de Catalunya ab lo damunt dit infant don Jaume e dona Elionor per solemnitat del matrimoni quis devia fer. E lo dia que fo assignat que lo dit matrimoni se devia complir, lo infant En Jaume sen ana al rey En Jaume son pare e anali a dir secretament recapitulant son proposit que ell volia entrar en orde e que no si podia aire fer.

 Cap. 3 De aquestes paraules lo damunt dit rey En Jaume fou torbat e mogut, e pensas que lo dit infant En Jaume digues aço per qualque moviment, e val forment rependre. E apres la reprehensio val pregar que ell no mettes en tan gran scandol ell e tota la terra, car gran mal sen poria seguir. E axi pregal que en tot cas, que ell que la prengues nubcialment e que ois missa ab ella, e que no volgues quen romangues perjur, car ell sabia que ell ho havia jurat al rey de Castella quant se tracta lo matrimoni, que ell ho faria complir.

 Cap. 4 E axi lo damunt dit infant En Jaume, yrat e dolent en son cor, hague oyr la missa ab la infanta dona Elionor, per tal quel dit matrimoni se acabas en faç de eglesia; e En Exe-