Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/26

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


meni de Luna archebisbe de Tarragona en la eglesia major de Gandesa donals la benedictio; e oyren la missa entro que foren al donar de la pau, e quant lo dit infant En Jaume hague presa lo pau, non volch donar de aquella a la dita infanta Elionor, e lo dit senyor rey En Jaume donalin. E com la missa e benedictio fo acabada, lo rey En Jaume ab la infanta e los prelats e altres gents quey eren, tornarensen a casa, mas lo infant En Jaume anassen dret al loch Dezledo a dinar, e axi partis de aquen, e lo rey En Jaume e altres romangueren quasi envergonyits e confusos.

 Cap. 5 Apres lo rey En Jaume vench al camp de Tarragona e fo a Riudoms, e aqui ell appella lo vezcomte de Cardona, e quaix tots los barons de Catalunya, e ab ells ensemps moltes vegades prega e requeri lo intant En Jaume, que per copula carnal complis lo dit matrimoni, e ques tolgues del proposit de renuntiar, e que regis la terra. E es ver que jatsia tots los barons e richs homens pregassen lo dit infant daço, nols era molt greu lo renunciar, car lo dit infant regia rigorosament els tenia en gran temor. E com lo rey En Jaume hague son fill molt pregat ques gitas del cor aquell renuntiarsi, li dix perque ho fahia, car si entenia quel seu rejiment li fos enuios, ne li contrastas als enantaments quel infant fahia o volia fer, que ell, ço es, lo rey En Jaume desampararia tot lo rejiment es mettria en lo monestir de Sanctes Creus, e quel infant li donas solament aquella provisio que entenes que li bastas, e que desampararia tot lo regne, car be vehia que la terra seria mils regida per son fill que era jove e mils hi podia treballar, que per ell. Finalment, lo dit infant nos volch mudar de son enteniment, e lo rey En Jaume feu fer chartes testimonials de aquestes coses als dits barons e richs homens quey eren. Puix vengueren a Tarragona, e aqui lo infant En Jaume renuncia e pres lo habit del Hospital, per ço que encontinent fos profes en la orde dels Hospitalers. E encontinent los prelats, barons e altres alli ajustats otorgaren lo infant Nanfos en rey, apres obit del dit rey En Jaume.

 Cap. 6 Axi fet lo dit otorgament en senyal de primogenitura, lo rey En Jaume maná a sos fills altres qui eren aqui que