Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/27

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


besasen la ma al infant Nanfos nostre pare e axi fou fet. E apres besarenlali los richs homens e altres; e tantost hacli hom apparellades armes reals que eren vengudes de Barcelona, e jaquí les armes comtals e intitulás «infant Nanfos, del molt alt senyor rey de Arago primogenit e procurador general e comte de Urgell». E com lo dit infant en Jaume hac tengut un temps lo habit del Hospital, ço es dels Templers, lexa e pres lo habit de Muntesa, e ab aquell stech e persevera tro al dia de la sua fi.

 Cap. 7 Lo rey En Jaume avi nostre apres algun temps anassen a Çaragoça, hon appellá prelats, richs homens e altres persones, segons que es acostumat per cort general de Arago; e aqui appellá lo infant En Jaume son fill, lo qual no volch venir. E lavors lo rey En Jaume preicá, e recomptá la manera del renunciament del infant D. Jaime, segons queus havem recomptat; e trach a testimoni les dites chartes testimonials dels barons e richs homens. E axi prega en general los de la cort, que pus aquell fill era fora del setgle e sera mes en orde, que jurassen per rey e successor seu, après son obit, lo primogenit seu, lo qual era lo infant Nanfos, e en aquest cas. E finalment, ans que la cort se partis, lo infant Nanfos nostre pare fo jurat per los Aragonesos en rey e successor apres obit, com dit es, del dit rey En Jaume.

 Cap. 8 La infanta dona Elionor muller del dit infant En Jaume, durant aquest temps, stech a Tortosa, e aturay be un any. E puix lo rey En Jaume menalassen per Çaragoça e per Calatayu; e aqui foren cavallers e barons e altres molts richs homens e companyies de Castella qui la sen menaren en Castella, hon stech continuament trop temps avant que lo senyor rey Nanfos nostre pare feu matrimoni ab ell en Terraçona, segons que per avant vos direm pus largament.

 Cap. 9 Lo dit rey En Jaume apres vench a Gerona e aqui tench cort general als Catalans. E foy lo rey en Sanxo de Mallorques; e aquis tracta lo viatge de Sardenya, e lo dit rey En Sancho li proferi valença de moltes galeres e moneda, la qual feu molt be. E continuant lo dit viatge, stant lo dit rey En Jaume en Tarragona, que pres per muller dona Eliccen de