Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/253

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nal, ne per altres nos volia moure de son mal proposit. E partint de Xativa, tornamnosne en la dita ciutat de Valencia. E apres pochs dies quey som, lo dit infant En Ferrando frare nostre, axi com aquell qui cobejava fernos tot servey, vench a Nos en la dita ciutat de Valencia molt honorablement, axi com dell se pertanyia. E Nos isquemli a carrera fora la ciutat y rebemlo graciosament; y ensemps perseveram alguns dies. Y femli procuracio general en los nostres regnes, axi com es acostumat de fer a primogenit de Arago. Y ordenam certes persones y certs officials al regiment de dits nostres regnes, y aço que fer se devia per ell per offici de la procuracio dessus dita, entre los quals li asignam per canceller de la dita gobernacio En Pere Cima, savi en dret de la ciutat de Tortosa. Y posats en estament los affers del dit infant En Ferrando, partim de Valencia lo vint y sisen dia del mes de febrer del dit any mccclviii. E com som a madona sancta Maria del Puig, per visitar aquella, nostra molt cara muller la reyna pari una filla qui hac nom Elionor, la cual depuix fon reyna de Castella. Y dreçam nostre cami a la ciutat de Barcelona, hon som lo vintidosen dia del mes de març apres seguent. E apres de alguns dies partimne y anam a Gerona, hon estiguem mes de dos mesos. Y fem demandes per diversos lochs de Catalunya, per sosteniment de les grans despeses que Nos haviem fetes y havem a fer per raho de la dita guerra. E tornamnosen en Barcelona, hon som lo deen dia del mes de juny apres seguent. E apres alguns dies per affers nostres molt necessaris anam a la vila de Acifall; y dada fi a aquells affers, tornamnosne en Barcelona, hon som lo dotzen dia del mes de agost daquell mateix any, hon estiguem tro a xxix dies de octubre apres seguent. E Nos veents que en lo fet de la treva feta a tractament del dit cardenal no tenia bona via, partim de Barcelona y anam vers les parts Darago, passant per Leyda y per Monço y per la ciutat de Çaragoça y venguem als lochs de la frontera, axi com es Caranyena y Moll y al setge Dalcala, (lo qual loch de Alcala lo dit rey nos havia tolt), del qual setge nos haguem a levar per gran congoixa de neus. Y venguemnosen al loch de la Almunia hon tenguem festes de Nadal en que comença lany de la nativitat de nostre senyor Deu mccclix. Y es cert que linfant don Ferrando estant en les partides del regne de