Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/273

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


esglesies, axi com son retaules dargent, creus, calzers y lanties y ensensers y tota altra veixella dor y dargent que troban en los reliquiaris de les dites esglesies. Y aquella prenguem y destribuym entre los nostres soldats; y feta estima de la dita vexella dargent y dor daquens erem plevits dels dits reliquiaris de les dites esglesies, faem satisfaccio y esmena complida dins breu temps apres seguent.
 E apres alguns dies que Nos som en la dita ciutat de Valencia haguem acort de exir de la dita ciutat. E partimne lo xxiiii jorn del dit mes de juny y anam ab totes nostres hosts al loch de Liria per continuar nostra guerra, e estiguem en lo dit loch tro per tot lo derrer dia del prop dit mes de juny, la cual vila haguem a patis que feu ab Nos Juan Alfonso de Exerica que la tenia per lo rey don Pedro, a xxix del dit mes. E partimne y anam al loch de Puig. E partim del dit loch de Puig ab totes nostres hosts, y anamnosen a la horta de Murvedre, hon tinguem nostre setge y aqui aturam alguns dies. E apres mudam nostre setge en la horta de Canet, prop la mar, que fon lo xii dia de juliol apres seguent. Y lendema partimne y ab totes les nostres hosts mudamnos ens atendam en la horta de Burriana. E les galeres nostres seguien les partides hon Nos anavem ens mudavem; y ab delliberacio de nostre consell e per affers molts necessaris lo xvii dia del mes de juliol partim de la dita horta de Burriana y recullimnos en dites galeres per anar a Barcelona, hon som lo denoven dia del prop dit mes de juliol.

 Cap. 8 Estants Nos en la dita ciutat hon era la reyna nostra muller, haguem gran consell sobre lo dit fet de mossen Bernat de Cabrera, de quens teniem per mal servits, axi com som, sobre la anada sua al rey de Castella y sobre la sua fuyta com sen ana del loch de Almudever en Navarra y daltres affers quens havia fets ens faea continuadament en gran minua y dam de nostra persona y dels nostres regnes; acordam de enquerir daquest fet y haguem nostres sabis alguns de nostre consell. Y rebuts testimonis y altres proves sufficients y bastants, trobam quel dit mossen Bernat de Cabrera era digne de mort y de perdicio de tots sos bens. E declaram y volguem ab plena delliberacio de nostre consell que perdes lo cap y quels