Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/284

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


eren vengudes estaven en les partides de Valles e de Lobregat; y estigueren tro a viii dies per fomirse darmes e de moltes coses a les dites companyies necessaries. E passats los dits viii dies Nos congoixam que sempesessen avant faent lo cami de Arago.
 E apres que les dites companyies foren partides, Nos partim de la dita ciutat de Barcelona lo xxi dia del prop dit mes de janer e anamnosen a Tarragona, hon estiguem per alguns dies, car lo dit mossen Bertran torna a Nos, e per alguns necessaris que hac, haguerenli pagar x milia florins dor ultra los c milia florins que ja li haviem donats. E tornassen a la sua gent que faea lo cami de Arago. E Nos, apres quil dit mossen Bertran sen fo tornat, partim de Tarragona lo vi dia del mes de febrer apres seguent, e faem lo cami de Çaragoça, hon som lo xiii dia del prop dit mes de febrer. Estant Nos en la dita ciutat haguem a procurar moneda al compte de Trastamena e alguns altres qui devien entrar ab les dites companyies en Castella; y era tanta la gent stranya ab les dites companyies e encare les nostres, que totes hi eren en les quals rebujaren de fer la dita entrada. E per tolre tot perill quis pogues seguir per la multitut de les dites gents stranyes fem que mossen Huc de Caviley ab la sua flota de anglesos entras primer en Castella vers les fronteres de Boria e de Magallo, en que era lo mestre de Sentiago ab cccc homens de cavall qui per la dita entrada del dit mossen Huc desempararen los dits castells de Boria e de Magallo e sen fugiren en Castella; e daço vench ardit cert a Nos. E com saberen los dits mossen Bertran de Claqui qui era principal e cap major de totes les dites companyies y encara lo compte de Trastamena qui sperava successio en lo regne de Castella, isqueren vigorosament e spatxada de la dita ciutat de Çaragoça y entraren per Castella; eans que fossen passats l dies, tota la terra fon presa e occupada per les dites grans companyies, en tal manera que preses a mans llurs les dites ciutats de Burgos e de Toledo e tots los altres lochs e terres de Castella fins a la dita ciutat de Sibilia, hon encloeren lo dit rey de Castella qui per avalot de les sues gents mateixes hac a fugir ab dues galeres de la dita ciutat de Sibilia, e anassen a Bordeu, qui es del rey de Anglaterra, axi com a rey deseretat. En les quals galeres lo dit rey sen porta