Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/30

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Cap. 13 Partí, donchs, lo senyor infant de Portfangos primer dia del mes de juny del dit any ab la senyora infanta dona Teresa muller sua, en la quoqua den Bernat e den Arnau Ballester ciutadans de Barcelona, que havia nom sancta Eulalia, ensemps ab lx galeres, xiiii naus e daltre navili menut, tant, que bastava a ccc veles o pus ; e al cinquen dia fo al port de Maho en la illa de Menorca, hon per contrari de temps hac a entrar; e per baralla quis moch entre Aragonesos e Catalans, penjáy tres homens, als quals en nulla manera no volch perdonar, per prechs que li fossen fets per richshomens ne per altres persones. E aqui vengueren En Pere Çafont e En Francesch Çafont ciutadans de Mallorques ab una galera armada, e foren en lo viatge ab lo dit senyor. En lo qual port de Mahó stech lo senyor infant ab lo dit hostol quatre dies; e hac acord, que per tal com havia ardit quel Comú de Pisa tramettia companyia de cavall e de peu en la illa de Sardenya, ques mudás en la sua galera, la cual havia nom sancta Eulalia, per ço ques cuytas ab les galeres e que abans fos en la dita illa, e axi fo fet.

 Cap. 14 Parti lo senyor infant ab tot son hostol de galeres e de naus grans e altres vexells del dit port de Mahó a nou dies del mes de juny, e a xiii dies del dit mes tan solament ab les galeres fo al cap de sanct March que es prop Oristany en la illa de Sardenya, e aqui hac ardit del jutge de Arborea quels nobles vezcomte de Rochaberti e los altres qui primer eren passats ab les tres naus, eren en hun loch qui ha nom Quart, a una legua de castell de Caller, ab companyia que lo dit jutge los havia liurada per vedar que viandes no entrasen en lo dit castell. E aqui hac de consell que sen anas al port de Palma de Sols, e jaqui hun leny armat per denunciar a les naus e altre navili que faessen aquella via; e vinent al hostol de les galeres messe una gran fortuna de vent a la proença envers hora de mija nit; e passant lo feu qui es en la illa de sanct Pere e la illa Major, perdes una galera de Mallorques qui feri en una roca, en la qual era lo noble En Ramon de Peralta, e morirenhi un fill de cavaller e sis mariners.

 Cap. 15 Entra lo senyor infant en lo dit port de Palma de