Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/31

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Sols ab les dites galeres a xiiii dies del mes de juny a hora de mig dia, e aquell mateix dia a hora de vespres hi foren totes les naus e altres vexells. E al xv dia del djt mes ell pres terra en lo dit loch; e foren meses en terra les companyies ab llurs cavalls e arnesos; e hac de acort que posás setge a Vila de Esglesies de Sigero, hon lo Comu havia fet mes son esforç de companyies, les quals dubtava que correguessen la illa. E aqui foren alguns Sarts que li faeren homenatge per tots los altres Sarts de la illa. E apres quels cavallers hagueren reposat per alguns dies, trames á la dita Vila de Esglesies, per veure lo continent qui aquells qui hi eren farien, lo noble Artal de Luna fill del noble don Artal de Luna, ab trescents homens a cavall, lo qual stech per un dia davant la dita vila parantlos batalla que null hom nols exi, e tornasen.

 Cap. 16 Parti lo senyor infant del loch de Palma de Sols per anar a la Vila de Esglesies a xxv dies del mes de juny e fou davant la dita vila a xxviii dies del dit mes, e ordena que tot lo navili vengués en la plana de Canyelles qui es a deu milles de la dita Vila, e que aqui posassen les viandes e trabuchs e altres aparellaments de combatre, e axi fo fet. E lo dit senyor posa setge a la vila ab los nobles e cavallers de casa sua en la partida de la esglesia de Sancta María de Valvert. E los nobles don Artal e Artal de Luna ab altres cavallers de Arago en un puig qui es davant la torre pisana; el noble En Ramon de Paralta ab daltres richs homens e cavallers de Catalunya e de Arago en un puig que es de sol ponent de la dita vila; els nobles En Pere Queralt e En Bertran de Castellet en la vall devant la porta de Sanet Antoni; els nobles En Guillerm de Anglesola e En Joan Xemenez de Urrea e daltres cavallers davant la porta de Montebarlao; e en la partida de vers sol ixent eren los Sarts que lo jutge de Arborea hi havia fets venir.

 Cap. 17 En lo setge de la Vila de Esglesies a tres del mes de juliol vench lo jutge de Arborea ab companyia de Sarts a cavall e de peu; e feu homenatge al senyor infant e regonech a tenir tota la sua terra en feu per lo senyor rey a cens de tres milia florins de or pagadors cascun any en la festa de sanct