Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/32

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Pere e de Sanet Paul. E encara promes que pagaria vuytanta milia florins de or, los quals havia promesos al senyor rey en ajuda de les messions que havia a fer per la conquesta del regne de Sardenya.

 Cap. 18 En lo dit setge e en lo dit mes vench micer Barnabao de Auria e altres barons de Auria, los quals faeren homenatge al senyor infant per los castells e lochs que havien en la illa de Sardenya; e semblantment hi vengueren los homens de la ciutat de Sacer, e lo marques de Malspina, e tots faeren homenatge al senyor infant; e no fon loch en tota la illa que nol obeissen, salvant los lochs quel Comú de Pisa havia stablits, es á saber, castell de Caller, Vila de Esglesies, lo castell de Ayguafreda, lo castell de Joyosaguarda, lo castell de Erguloso, lo castell de Ullastre, lo castell de Quirra, lo castell Patres e Terranova.

 Cap. 19 En lo dit setge fo acordat que fos donada batalla a la dita vila e trametteren per los homens de la mar, e fo combatuda a xx dies del mes de juliol; e no poch esser presa; e morirenhi algunes gents de fora e de dins. E ladonchs fou ordenat que daqui avant no fos combatuda, mas que la tinguessen assetiada, e que la trabucassen ab ginys. E axi fou fet quey tiraren dos ginys.

 Cap. 20 En lo dit setge fo acordat que En Francesch Carroç almirall, e los nobles En Ramon de Peralta e En Bernadi de Cabrera ab vint galeres anassen en les parts de Pisa per fer aquell dany que poguessen a les gents de aquell Comú, e foren a Terranova e combaterenla; e perque era stablida de bona gent e molta, no la pogueren pendre. E finalment, per contrari de temps no pogueren anar lla hon era acordat e tornarensen en lo golf davant lo castell de Caller.

 Cap. 21 Item fo acordat que totes les galeres e altres navilis qui eran en lo dit loch de Canyelles posassen les viandes que tenien de la cort, e que sen anassen en lo dit golf de Caller, e aço per lo invern qui ja començava; e que ab lo noble En Guerau de Rochaberti e ab aquells qui ab aquell eren al loch