Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mon Corneli, qui li cavalcava davant, portantli la sua spassa. E apres del dit senyor rey cavalcaven tots los dits clxxx cavallers novells, ço es, los xviii nobles primers, e los altres apres, tots de dos en dos, vestits, e aparellats, axi com es acostumat de cavallers novells. E com lo dit senyor fo en la Aljafaria, fouli aqui feta gran festa e fort solemne, car alli eren molts prelats, nobles e cavallers, e missatgers de ciutats e viles notables dels dits regnes. El senyor infant En Pere germa del ditsenyor rey servi en aquell dia de ofici de majordhom a la taula real. E dura la dita festa tro apres lo dilluns apres seguent. E forenhi fetes de grans dons, grans balls e grans alegries axi com se pertany a bon senyor e a rey novell.
 E aci han fi totes aquelles rahons que sic son recomptades dels dits senyors En Jaume e Nanfos, avi e pare nostres. E tornarem a nostre tema, ço es, dels grans fets qui son stats seguits en nostra casa en tot lo temps de nostra vida.

 Cap. 37 Primerament dehim que nostre pare lo senyor infant Nanfos comte de Urgell, qui despuix fou rey apres la mort del senyor rey En Jaume pare seu e avi nostre, segons que ja dessus en altra part es tocat, hac un bell infant, e aquest hac nom Anfos; e fon feta gran festa e gran alegria en Balaguer; e no visque sino dos anys. E no gayre apres nasquem Nos; e som nats, complits los set mesos que som engendrats, e nasquem tan feble e tan exequios, que nos pensaven les madrines, ni aquells qui foren a la nostre naixença, que poguessem viure. E nasquem en Balaguer a v dies de setembre del any de la incarnatio mil cccxix. E fon padri nostre mossenyer Not de Muntcada, e un clergue appellat Jaume capella de nostra mare, qui despuis fon rector de Alcala de Xivert. E per ço, axi com damunt havem dit, cuydavanse que no fossem nats a dies. E cuytarennos en la cambra mateixa, hon som nats, de batejar. E lo dit monssenyer Not dix: — haja nom aquest infant, Pere, per tal que mossenyer Sanct Pere lo faça viure, e li recapte de Deu gratia que, pus haja nom Pere, haja les bones ventures que hac son besavi lo rey En Pere. — E veus la raho perque haguem nom Pere. E aquestes paraules nos dix mossenyer Not de Muntcada per avant. E som nats en la casa baixa del castell de Balaguer, qui es al cap del gran palau. E incontinent