Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/44

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


haguerennos dides, e alletarennos, axi que, en menys de un any, Nos encombrirem set dides.

 Cap. 38 Jatsia que'en lo procés quis segueix en lo present libre sien contengudes algunes coses de les quals ja dessus es largament feta mencio, empero, per continuar lo temps seguent, sonhi tocades algunes coses de aquelles que ja dessus son declarades, no per via de scriptura, mas per alguna superfluitat que es haguda continuar en lo present proces, lo qual non deu esser viciat, si alguna raho hic es recomptada altra vegada, car es fet per continuatio de scriptura del present proces, e trobar san cascuna continuada en la sua veritat. En lo qual temps de la nostra nativitat, lo dit senyor rey Nanfos pare nostre era infant e comte de Urgell, segons que dessus es dit. El infant En Jaume frare seu e honcle nostre era primogenit del senyor rey En Jaume, e per dret de primogenitura devia succehir en lo realme de Arago e usava com a primogenit e general procurador per tots los regnes e terres; e per tractaments de matrimoni devia pendre per muller la infanta dona Elionor, filla del rey En Ferrando de Castella, la qual per temps quis segui fo muller del rey Nanfos pare nostre. E com lo matrimoni se degues solemnizar en faç de Esglesia entre lo dit infant En Jaume e la dita infanta de Castella, en la vila de Gandea, en la qual fo personalment lo dit senyor En Jaume avi nostre e missatgers solemnes del rey de Castella, e encara molts e diversos prelats, e barons, cavallers e missatgers de ciutats e viles notables de regnes nostres; lo dit matrimoni fo complidament acabat en faç de Esglesia, axi com era estat promes per lo dit senyor rey En Jaume, que res non falli, sino en aytant com lo dit infant En Jaume no volch que lo dit matrimoni fos per carnal copula consumat, ans alli mateix, fetes e complides totes aquelles coses que promeses eren stades per lo dit senyor rey En Jaume al dit rey de Castella, renuncia de fet als dits regnes de Arago, de Valencia, de Sardenya e de Corsega e al comtat de Barcelona, e a tots drets que hagues per dret de primogenitura. E aqui encontinent pres lo habit del Hospital, vulgarment dit dels Templers, lo qual orde de ma del castellá de Amposta frare Sancho Doros, jatsia que ell demanas lhabit dels frares de Muntesa, mas lo dit senyor rey