Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/68

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Castella, e que aiximateix no faessem guerra a don Pedro de Exerica. E stants Nos en Valencia, acordam ab lo dit infant En Pere e altres de nostre consell, que tenguessen consell e parlament a Castello de Burriana, a les dites Carnestoltes, hon foren appellats diversos prelats, barons e cavallers assenyalats, e sindichs de ciutats assenyalades del regne de Arago, de Valencia, e del Principat de Catalunya, per acordar que fariem dels affers damunt dits, e per finar ab la reyna nostra madastre, e ab nostres frares sos fills, de la questio que haviem ab ella e ab ells, de son dotari e de llur heretat. E axi ho complim, ço es, que Nos som a les dites Carnestoltes a Castello de Burriana, hon foren los Archabisbes mossenyer Alfonso de Tarragona e en Pere de Çaragoça e altres molts. Ey fo lo dit infant En Pere, nostre honcle, qui ja, segons que dit es, era ab Nos en Valencia, ans quen partissem; e mossenyer Not de Moncada, qui era dels savis barons qui ladoncs fossen en nostre regne; e altres barons e cavallers de nostres regnes qui a Nos no membren; e sindichs de les ciutats de Çaragoça, de Barcelona e de Valencia, de Leyda, e de les ciutats e viles que a Nos no membrem. E encara hi foren dos legats del papa, dels quals la hu era bisbe de Acentinus e havia nom Bertramines e laltre no era bisbe e havia nom Misser Enrich Dast. Los quals hi eren venguts per inductio del dit infant En Pere, qui zelava fer per lo bon estament del regne nostre, e que per res guerra no fos entre Nos e lo rey de Castella, axi com per alguns de nostre consell se tractava. E durant lo dit parlament, com si tractas que la tutela nostra, la qual apres la mort del rey nostre pare, com lo consentiment de tots los cavallers, barons e nobles de nostre realme, era acommanada al dit infant nostre honcle En Pere, el cual, segons lo testament del rey pare nostre, usas lo dit infant, e aço sabes greu al Archabisbe de Çaragoça, tremes lo dit archabisbe a Mossenyer Lop de Luna son nebot, que vengues al dit parlament per ço com eral mils heretat baro de Arago. Lo qual vench ab trecents homens de cavall ab tots sos apparellaments, axi com si deguessen entrar en terra de enemichs. E aço feu ell per destorbar lo dit parlament, e que al dit infant En Pere non fos donat loch que usas de la dita tutela. E jatsia fos quel dit mossenyer Lop fos fadri de nostres dies,