Pàgina:Curial y Güelfa (1901).djvu/37

From Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
Aquesta pàgina ha estat revisada.
17
Llibre primer.

mas murmurant, anaren fins a la cambra del Marques. Empero tantost quey foren junts sen isqueren e pensant que hauien suficient ocasio de metre en obra ço que tant hauien desijat, deliberaren denunciar ho al Marques. E axi son breu consell tengut, a dinar sen anaren e no tardant molt en lo dinar, tornats a la cambra, estigueren tant fins que les taules foren lleuades e la Guelfa en companyia de molts a la sua cambra fonch tornada. Perque de continent los ancians prengueren lo Marques a una part e lo un dells, Ansaldo nomenat, lo qual era molt bell parler e gran orador, obtenguda licencia del altre axi parla e dix:

10.

S

ENYOR, abans que la mia lengua res diga, te prech et suplich me vulles oyr ab orella pacifica, e que les coses que yot dire, jatsia greus, not moguen repentinament a fer alguna cosa, fins que deliberadament e guardada la tua honor, la qual deu esser a tu molt cara, obrar pusques. Nosaltres per nostra desauentura, que ja plagues a Deu fos per fer, som estats en seruey de la Guelfa ta sor, la qual per algun temps mentre consell li ha plagut ha viscut assats honestament e a honor tua, en tant que nosaltres erem molt alegres pensant donar a tu bon comte de la sua honor. E creem que si a casa tua venguda no fos, lo seu viure de be en millor fora anat. Tu, pens, que cuydant ben obrar la fist venir aci, a la qual cosa nostre consell fonch fauorable, tenint nos per dit