Pàgina:Edipo Rey - Lo gay saber (1878).djvu/10

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Jocasta. ¡Oh malhaurats! ¿Per qué vos entregueu á disensions insensatas? En mitj dels mals qu' afligeixen á esta terra, no 'us avergonyiu d'alimentar odys en vostre cor? Edipo y tú, Créon, entreu al moment dins lo palau y eviteu qu' un frévol pretest causi més discordias fatals.
Créon. Es que ton marit m'amenassa ab los més crudels dels cástichs, que son: ó desterrarme de la patria ó be donarme la mort.
Edipo. No 'u nego; pero 'u faig perqué l'he sorprès tramant odiosos complots contra ma persona.
Créon. Que no sia may felís y que mori malehit si jo he fet res de lo que m'acusas.
Jocasta. Pels Déus, Edipo, creu en sa paraula: respecta al cel, ja que'l pren per testimoni, y escóltam á mí y als que't rodejan.
Lo chor. (Estrofa 1.ª) Príncep, que ta voluntat cedeixi á la rahó; jo t' ho suplico.
Edipo. ¿Y á quina rahó vols tú que jo cedeixi?
Lo chor. Pensa qu'ell mereix tas consideracions y que 'l seu jurament lo fa sagrat; respectal, donchs.
Edipo. Ja saps lo que 'm demanas?
Lo chor. Si que ho se.
Edipo. Explica, donchs, lo que desitjas.
Lo chor. Desitjo que no allunyes d'aquesta terra, deshonrat ab l'acusació y per un motiu que no savem en qu'es fonamenta, al amich lligat pel jurament.[1]
Edipo. Es precis que sápigas al demanarme aixó, que cercas ma desgracia, ó, millor dit, lo meu desterro d'aquest pais.
Lo chor. (Estrofa 2.ª) No, per lo Sol, lo primer Dèu de tots 'ls Déus! que fini de mort violenta y odiat dels mateixos, si jo he pensat tal cosa; pero la mev'ánima s'atormenta á la vista dels pesars de la patria y de veure anyadidas vostras discordias á n' els mals públichs.
Edipo. Que se'n vaja, donchs, encara que 'm costi la mort ó l'allunyament d'aquesta terra; y pensa que tinch compassió dels teus prechs, no dels d'ell, que's farà sempre odiós per tot allá hont vaja.
Créon. Massa veig que cedeixes apesar teu; mes quan s'haurà calmat ton enuig, allavors te semblarás avorrible. Carácters així, ells mateixos troban lo seu just castich.
  1. Créon acaba de dir que si es culpable caiguen sobr'ell las malediccions d'Edipo.