Pàgina:Junta-secreta-1794-95-bivaldi-bo.djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
males llengues:.-
Pocarropa. Deixemse de histories, y fumèm.
Tots. Fumèm.

 Fent cigarros, fumant, y charrant.

Charpeta. Digo, entengàmse, en què vàn coses?
Chirabolics. Yo no sè nada.
Parranda. No, èste, primer martir que confesor.
Pocarropa. Encara no sa vist ell en lo potro, vorieu que solfa de canto llano.
Chirabolics. Sens ducte que serìa la quinta vegada.
Charpeta. Alsa perra! En una volta quedí yo que no vach ser persona en trenta mesos.
Pocarropa. Y cantares?
Charpeta. Sense parlar, me emplearen sis añs en lo noble y real eixercici de desentrañar la plata.
Chirabolics. Dale, y què retoric estàs! Digues que anares à les mines del azogue, y ham acabàt de rahonar. Si sabrèm asi lo que son eixes andoles.
Parranda. A això sense cantar: pues, heu, si entonces::-

 Ixen Temporal y Bufalampolla à lo jaque, y dihuen:

 Acà estamos toos.

 Se alsen tots asustats, y diu

Chirabolics. Què estava la porta uberta?
Temporal. Pues y què? No està asi Temporal, à qui tens por?
Parranda. Amagueu les pipes.
Bufalampolla. Ea, no comensèm ya.
Charpeta. O, mi compadre D. Bufalampolla!
Bufalampolla. Què hay, amigo Charpeta? encara estèm per estos barrios?
Pocarropa. Què tù et penses que perque portes capa en galò te escaparàs? ya ya tens pare.
Bufalampolla. En el paño mas fino cae una mancha. Pero, y què? con todos me las pego. Sempre de borrasca; y luego? à menchar nos han de donar...
Parranda. Què conformàt que está ya Bufalampolla.
Temporal. Pues yo, com no toquen à temporal, quieta España; pero en sentir rebato, à la vela.
Pocarropa. Gran persecució es èsta!
Chirabolics. Heu, y ahì no yaurà rahons, ni valdràn empeños. Al pobràs que li tiraràn la sarpadota, ya pot fer conte que pasarà devades la puente de mantible.
Temporal. Digalo yo, que per una friolera, en meñs revolució que èsta, me feren anar à rodar la noria.
Parranda. Mira quin atra creu als pits.
Temporal. Compare, una volta à qualsevol lengañen; pero lo que em puc alabar, que no fon bolta al revès.
Parranda. Si ho dius per mì, en lescut de les mehues armes no encontraràs les aspes roches sobre Cielo amarillo.
Charpeta. Callem, y espluguemli à Temporal la causa, que sens ducte sería alguna confesió chèneral que deguè fer.
Temporal. Homens, yo os ho dirè, que els llansos de honor se poden contar davant de persones; digo, y es gloria el referirlos.
Chirabolics. A mì em pareix que tù eres com els gavachets que venen en la moleta al coll à esmolarnos els quartos per tisores y gavinets, que si els pregunten: Muyxuneto, perque ne vienes fuchido de tua