Pàgina:Junta-secreta-1794-95-bivaldi-bo.djvu/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
  terra? Responen: he per un causo de honore. Y es que allà els han asotat.
Bufalampolla. De modo que el que no arrisca no prisca.
Pocarropa. També si la tronada esclata en pedra, pobres terràts de vidre.
Charpeta. Tota la resulta del mal pot vindre à ser un pago de ducientos.
Parranda. Pesos, ò què?
Charpeta. Galtades à la esquena.
Parranda. Bomba!
Pocarropa. Eixe es el causo de honore dels gavachets.
Chirabolics. Eixe es el sou de la encomienda que li señalaren à Temporal en lo sello estampàt.
Temporal. Pues atengau, atengau.
Tots. Digues, digues, que èsta es mà de tabaco.
Temporal. Yo me obliguì à mantindre à cost y costes à una ninfa de quince à veinte, la veritat. Y com ella volia anar y vestir à toda moda, y yo no tenia mes rentes que les mans franques, era precìs valdren delles pera mantindreli el rumbo de la caramba, tirana, arrastra majos, despeñadero, polanesa, medallón, bufanda, tabarquina, sortù, camisòn, sobre-puesto ó zona torrida::-
Chirabolics. Què bè à ser aixo de zona torrida?
Temporal. Hòme, aquell cerco ò cerca que porten sobre guarda-peus y sagalejos per la part de fora.
Parranda. Ellas te daràn el pago.
Charpeta. La perdiciò nostra son tots eixos embelecos.
Enfalampolla. Majaeros, en un choc de mans ben fet cada semana sobra pera mantindre eixes niñeries.
Temporal. Sagràt, asó es home, y no vosatros, aforragaytes, que sempre os chiteu afosques.
Parranda. Y de què ta profitarà à tù seguir eixe rumbo?
Temporal. De pedrem, pues magarraren en lo frau, y ho paguì tot de una en los nobles Arsenales de la Real Cartagena.
Tots. Bien!
Temporal. Per ultim, yo cumplí com un home, y men tornì en ma llicencia à veure els meus amigachos, hasta que nos toque la tanda atra vegada por vagos y mal entretenidos.
Bufalampolla. Eixe terme de vagos no me encaixa. Pues què nosatros deixèm les nostres dependencies? ell tot es estàr empleats. Yo per això deixarè de seguir el meu rumbo.
Chirabolics. Tambè si te se tiren damunt::-
Bufalampolla. Hee! això es bo pera sugetos com Parranda, Pocarropa, y atres de eixe jaèz, pero à homens del meu caracter::-
Parranda. Baladronada.
Pocarropa. Te rahó el so Bufalampolla; perque à homens com ell, que tenen el caracter estampàt docentes ò trecentes voltes sobre els lloms, no comprenen estes leves coses, sí sols aquelles en que se encontra la chent de pipa y bolsa, que es menester eixecutarlos pera cumplir en la Parroquia.
Temporal. No, amigo, tot meñs això.
Bufalampolla. Y per ultim, el que paga per Chusticia, paga bè.
Charpeta. Si, pues burleuse, burleuse, que algun dia:-
Chirabolics. Homens, ben miràt, ell està ben fet el perseguirnos; y cada añ havia de haver un espolsonèt destos: ya por limpieza