Pàgina:La Millor raó el trabuc (1859).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

tinc dos puñals amagats,

j Oy ! mes que li agrà al bacó
la dacsa; així ua oüit yó,
que liü dia à Nap~y-Col.

i Si? pos cou fia en t'agüelo, que tinc asi on pla.. ..famós; una en faré h oi, que'lsdos s'han de morir de cangnelo. Qoe tinc calent el servell, y mes insults no lolere; j'huí sabràn Llehuisa y Pere qui's el lio Fumarell í

Vostè de lo meu s'olvida, y aixó es anàr per les rames; yo la vullc ansendre en flames en lo trabuc, a'nseguida.

Si semechant cosa fàs t'asegurarà la lley, y et voré allí en lo Reméy, íentli carases al gàs. jNo! qne t'agüelo t'ausilia; no'm dones nunca eixe espill; mira que ton pare el Grill, may deshonrà la família.

Nada agüelo, yo vullc...

Pasa

dabant, que te'u mane yo. Deixem....

jNo sigues bacó!

Poro....

Toca paca casa. (Se van. }

Digitized by Google