Pàgina:La butifarra de la llibertat (1864).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que buscas de mi espanyol?
Am. Tinch de quedar ab vos sol.
Em. Muley, esperat a fora. (Muley sen vá.)
Am. Vostra Magestat real,
fa molt poch, cuand se n'anaba
hi sentit com demanaba
lo dit del meu general.
Em. Espanyol, que te que veurer
tot aixó ab la teva audiencia?
Am. Es que 'l dit de sa escelencia
yo 'l tinch.
Em.  ¡Tú! (Molt sospres).
Am.  Ho podeu creurer.
Em. Será cert! Mas ilusions
realiso aquesta vegada! (Goig inmens.)
Am. Es á dir, si á mi m'agrada
'l tracte y las condicions.
Em. ¡Ah! lo que vulguis demana,
lo meu trono, ma corona,
tot lo meu poder t'ho abona
per eix tros de carn humana.
De desde que ho hi sapigut
no sosego nit ni dia
y es lo colm de m'alegria
aquest tros de dit perdut.
No so avaro com 'l para,
Netejadors Butifarra.PNG
que ab tans dinés, 's venia
hasta la mercaderia
per tenirne mes encara;
yo jenerós, mes que esperis
't daré, salvant ta vida,
mes porta 'l dit de seguida.
portal y no m' enquimeris.
Am. També m'estimaba yo (Trist)
lo dit del meu general
que buscantlo ab un fanal
'l vaix trobá en un racó,
y al tornar tot sol á Espanya,
si es que yo 'l dit vos entrego,
estaré mes trist que un cego
sense 'l gós que l'acompanya.
(resolut.) Que 'm donareu d'aquet dit?
Em. La boca tens per masura.
Am. (Ap.) Ya que la ganga es segura
fem que sigui de profit.
(alt.) De primer, la llibertat
per mi y per los meus companys.
Em. Aixó si que ab pochs afanys
sabs que ho tens ya conquistat.
Am. Despres vull doscents mil duros,
ab or perque no m'enganyin,
caballs y que 'ns acompanyin
Passeu Butifarra.PNG
fins fora dels vostres muros.
Em. Tindrás lo que has demanat.
Am. Donchs jureu y dono 'l dit.
Em. Si no deixo aixó cumplit
axi 'm caigui en rodo 'l cap.
Am. Ya que habeu jurat axi....

(Se treu un tros de butifarra de la butxaca y la dona al Emperador.)

Aquí está, vinga la moma. (Parant la má.)