Pàgina:La butifarra de la llibertat (1864).djvu/14

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Em. Llavors m' ha dit que portaba

lo dit del seu general;
ya pots pensar tú lo goig
ab que rebria sa oferta,
d' alegria es cosa certa
que per poch 'm torno boig.
Que digués li he demanat
cuant volia per lo dit,
hem tractat y tot seguit
á las mans me lo ha posat.
Ell per ma clemencia viu,
li he donat doscents mil duros
y al veurers lluny de mos muros,
tú mateix llegeix que escriu. (Li dona la carta.)

Mu. (Llegint.) Gran senyor; sou un panarra,
lo que vos habeu menjat
may de general ha estat:
es un tall de butifarra.
(Declama.) Voleu que vagi á mirar (Furor.)
si 'ls consegueix Aben-Pua?
Em. ¡'Ls pots fe un nus á la cua;
Telescopi Butifarra.PNG
qui sap ahont deuen parar!
Mu. Vaix á veure si ab l'ullera... (Muley vá y mira.)
Em. ¡Ben pensat! (Ab esperansa.)
Mu. (Ab rabia.) ¡Vatua al mon!
Em. ¿'Ls veus?
Mu.  ¡Cá! ¡Qui sap ahont son!
Em. ¡'Ls podém aná al darrera!!
Mu. ¡Sembla que no pugui ser;
burlarse axí d'un imperi!
Em. ¡Lo que sento es 'l tiberi
que deurán fe ab los calers.
(Aconsolantse.) En fi; lo engany es estat
y lo fet remey no té,
mes vuy saber que pot sé
això ab que m'han enganyat.
Mu. Senyor entre cosas mil
es dificil qu' ho endevini.
Em. Pot ser ton talent hi atini
per lo que queda en lo fil.

(Lo Emperador li dona lo fil que ha quedat de la butifarra y Muley després de haberlo observat diu:)

Mu. Això negre may ha estat
lo dit de cap general.
Em. Muley ets mol animal!
no veus que aixó es del cremat?
Mu. ¡Que hos diré! No atino que es;
potse 'l doctor ho dirá.
Em. Ben pensat ell ho sabrá.
Mu. (Cridant.) Aben-got (Surt Abengot y Muley li diu:) 'L metje inglés. (Abengot saluda y sen vá.)ESCENA ÚLTIMA.


Dits y Sir Mustafá.Sir M. Vostre imperial Magestat
torna ya á sentirse 'l puagra?
Em. Per cosa que es molt mes agra
Sir Mustafá hos hi cridat;
Muley entrégall 'l fil; (Muley ho fá.)
Sir Mustafá examineulo.
Sir M. Ya está vist senyor.
Em.   Mireulo
be pel dret y pel perfil.
Sir M. Mes tonto que un pa de barra,
fora si no ho conegues.
Em. Si ho sabeu digueunos que es.