Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/283

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada. — Be, peró á n'ell ¿qué li ha passat?
 — Lo que; desde que Bolsa es Bolsa, ha succehit á molts d'altres. Que per l'Abril lo van mossegar de valent ab la baixa del Consolidat interior; que, volent fer negoci sobre negoci, prengué una gran partida de valors, que, una vegada en son poder li comensaren á baixar; que entussudit, ne comprá més; que, pera pagar diferencias del paper que li baixava, s'hagué de vendre'l que tenía en bonas condicións y era seu; y com aquest li ha baixat d'una manera desastrosa, está en descobert per més de cent cinquanta mil duros; lo que vol dir que, encara que's vengui la casa de la Ronda, y la Florentina li vulgui donar la de la Plassa de Junqueras — que allá ho veurém — ab prou feynas arribaría á cubrir una meytat de lo que deu; per quin motiu no li queda altre remey que anársen á América abans de que s'escampi la nova y...
 — Y tu ¿per quí l'has sapiguda aquesta nova?
 — Per ell mateix, que m'ha esperat quan jo sortía de la fábrica.
 — Si ell mateix t'ho ha contat, haurá sigut pera que'l traguesses d'aquest apuro?...
 — Com ja deu haber pensat que aixó no podía ser, no m'ha demanat rés... peró m'ha dit que buscaría algú que li deixés aquestos diners.
 — ¡Deixarli cent cinquanta mil duros! ¡Pobre Pep! es precís que'l colp hagi estat ben